Domů
Menu
Facebook Gymnázium Tábor Instagram Gymnázium Tábor Youtube kanál Gymnázia Pierra de Coubertina Padlet GPdC – prezentace studentských prací a úkolů zejména z distanční výuky

Přípravné kurzy - 2024

Ve školním roce 2023/2024 pořádáme přípravné kurzy z matematiky a českého jazyka pro všechny obory

Přihlášení na kurz po 9. třídě - Přihlášené uchazeče najdete v příloze (modře označní jsou přijatí na kurz, červeně nepřijatí = náhradníci, uchazeči se zájmem o jeden předmět nejsou uvedeni - jsou v pořadí až za červeně uvedenými, viz pravidla pro přihlašování na kurz). Nesjou uvedeni ani zapsaní po 1. 1. 2024 - kurz byl již plný.

 Přihlášení na kurz po 7. třídě - všichni zapsaní jsou přihlášení

 

Přihlášení na kurz po 5. třídě - všichni zapsaní jsou přihlášení

Na kurz jsou potřeba psací potřeby a sešit na psaní... podobně jako na hodiny českého jazyka a matematiky na základní škole.

 

Instrukce k platbě:

 • Cena kurzu z českého jazyka je 800,- Kč, cena kurzu z matematiky je 1000,- Kč
 • K platbě budete vyzváni e-mailem a informace budou i na webu školy.
 • Zaplaťte do konce ledna.
 • Pokud platíte český jazyk i matematiku, zašlete celkovou částku jedním příkazem k úhradě.
 • Pokud platíte za sourozence, zašlete platbu za každého zvlášť.
 • Číslo účtu školy: 180 485 489/ 0300
 • Text pro příjemce:  jméno uchazeče
 • Variabilním symbolem platby bude datum narození uchazeče, před kterým bude uvedeno číslo odpovídající délce studia (např.: 805032009)

          Osmileté studium: 8ddmmrrrr

          Šestileté studium: 6ddmmrrrr

          Čtyřleté studium: 4ddmmrrrr

 

Termíny kurzů pro rok 2024 od 5. února:

 • Osmileté studium (žáci 5. tříd)
  • český jazyk - čtvrtek, 16:30 - 18:00 hodin
  • matematika - středa, 16:30 - 18:00 hodin
 • Šestileté studium (žáci 7. tříd)
  • český jazyk - středa, 16:30 - 18:00 hodin
  • matematika - pondělí, 16:30 - 18:00 hodin
 • Čtyřleté studium (žáci 9. tříd)
  • český jazyk - čtvrtek, 16:30 - 18:00 hodin
  • matematika - pondělí, 16:30 - 18:00 hodin

 

 

Základní informace:

 • Přihlašování na kurzy probíhá formou vyplnění formuláře po Vánocích do 22. ledna 2024, 22:22 hodin.
 • Po přihlášení Vám přijde do e-mailu výpis toho, co jste zapsali do formuláře.
 • Kapacita kurzů není neomezená. Přednost budou mít Ti, kteří se a) účastní obou kurzů (matematika i český jazyk), b) budou dříve zapsaní.
 • Přihlášení na kurz neznamená, že je zaručená účast (viz bod výše). Definitivně potvrdíme po skončení přihlašování v úterý 23. ledna 2024.
 • Všechny kurzy začnou v týdnu od 5. února na gymnáziu PdC Tábor podle rozpisu níže.
 • Kurz českého jazyka se bude skládat z pěti vyučovacích dvouhodinových lekcí.
 • Kurz z matematiky se bude skládat ze sedmi vyučovacích dvouhodinových lekcí.
 • O jarních prázdninách 4. - 8. 3. 2024 kurzy nejsou.
 • Pokud se někdo nemůže hodiny kurzu účastnit (např. z důvodu nemoci) nebudou mu zasílány materiály a nevrací se za tuto hodinu zaplacené školné.
 • Cena kurzu z českého jazyka je 800,- Kč, cena kurzu z matematiky je 1000,- Kč