Domů
Menu
Facebook Gymnázium Tábor Instagram Gymnázium Tábor Youtube kanál Gymnázia Pierra de Coubertina Padlet GPdC – prezentace studentských prací a úkolů zejména z distanční výuky

Webové projekty

Jihočeské rybníky

Projekt Jihočeské rybníky

Studenti kvarty dovedli v roce 2019 webový projekt popisující zajímavé jihočeské rybníky do finální podoby popisujíci všech 107 jihočeských rybníků s katastrální výměrou nad 35 ha. V souhrnu s vybranými menšími tak projekt nyní nabízí popis 135 jihočeských rybníků.

Závěrečný výstup projektu Jihočeské rybníky

Zlatá stoka

Projekt Zlatá stoka

Projekt k 500. výročí dokončení Zlaté stoky podrobně mapující celý její tok zpracovali studenti 2.B a 2.C v rámci výuky informatiky v roce 2018. Je úzce provázaný především s projekty Jihočeské rybníky a CHKO Třeboňsko.

Závěrečný výstup projektu Zlatá stoka

Jihočeské rybníky

Projekt Jihočeské rybníky

Studenti kvarty rozšířili v roce 2018 webový projekt popisující všech 70 jihočeských rybníků s výměrou nad 50 ha a další vybrané zajímavé menší rybníky tak, že nyní popisuje již všech 20 jihočeských rybníků s výměrou mezi 40 a 50 ha (základ položila už kvarta roku 2017) a zcela nově i skupinu dvanácti menších rybníků napojených na Zlatou stoku. V souhrnu tak projekt nabízí popis 118 jihočeských rybníků.

Aktuální výstup projektu Jihočeské rybníky

Chráněná krajinná oblast Třeboňsko

Projekt CHKO Třeboňsko

Projekt o maloplošných chráněných územích v rámci chráněné krajinné oblasti Třeboňsko zpracovali studenti 2.B a třetina studentů 2.C v rámci výuky informatiky v roce 2017.

Závěrečný výstup projektu CHKO Třeboňsko

Chráněná krajinná oblast Blanský les

Projekt CHKO Blanský les

Projekt o maloplošných chráněných územích v rámci chráněné krajinné oblasti Blanský les zpracovali studenti 4.A šestiletého bilingvního studia v rámci výuky informatiky v roce 2017.

Závěrečný výstup projektu CHKO Blanský les

Naše sopky

Projekt Naše sopky

Studenti 2.C spolu s částí studentů 2.B vytvořili v roce 2016 v rámci výuky informatiky webový projekt o sopkách České republiky.

Závěrečný výstup projektu Naše sopky

Jihočeské rybníky

Projekt Jihočeské rybníky

Studenti kvarty dokončili v roce 2016 závěrečnou část webového projektu popisujícího všech 70 jihočeských rybníků s výměrou nad 50 ha a další vybrané zajímavé menší rybníky, jehož hlavní část vloni zpracovali v rámci výuky informatiky studenti 4.A šestiletého dvojjazyčného studia, skupina studentů tříd 2.B a 2.C čtyřletého studia a skupina studentů kvarty osmiletého studia.

Aktuální výstup projektu Jihočeské rybníky

Vodní přehrady

Projekt Vodní přehrady

Projekt popisující významnější přehrady na Vltavě a jejích přítocích zpracovala skupina studentů tříd 2.B, 2.C a 2.D v rámci výuky informatiky v roce 2014. Návrh základní struktury webu, jeho logo a stylování vytvořil Patrik Mastil (2.D), ostatní studenti zpracovali jednotlivé přehrady Vltavské kaskády a další přehrady na Vltavě i jejích přítocích.

Závěrečný výstup projektu Vodní přehrady

Památky v Táboře

Památky v Táboře

Projekt se zajímavým designem, jehož autorem byl Vojtěch Hotmar.

Závěrečný výstup projektu Památky v Táboře

Vltava a její přítoky

Projekt Vltava a její přítoky

Projekt popisující Vltavu a její přítoky zpracovala skupina studentů tříd 2.C, 2.D a V4.G v rámci výuky informatiky v roce 2012, přičemž kromě přímých přítoků Vltavy podrobněji popsali též přítoky Lužnice a Berounky.

V roce 2013 byl projekt rozšířen studenty V4.G o popis významnějších přítoků Sázavy a v roce 2014 ho dokončili studenti V4.G doplněním popisu významnějších přítoků Otavy.

Závěrečný výstup projektu Vltava a její přítoky

Ohniska světových konfliktů

Projekt Ohniska světových konfliktů

Projekt zpracovala skupina studentů třídy 2.C v rámci výuky informatiky v roce 2011. Návrh základní struktury webu, jeho stylování a interaktivní mapu vytvořil Lukáš Batůněk. Ostatní studenti zpracovali po jednom ohnisku světových konfliktů.

V roce 2013 rozšířili studenti 2.D projekt o popis dalších ohnisek a současně aktualizovali popisy původně popsaných ohnisek.

Závěrečný výstup projektu Ohniska světových konfliktů

Vrcholy nejvyšších pohoří ČR

Projekt Vrcholy nejvyšších pohoří ČR

Projekt Vrcholy nejvyšších pohoří ČR zpracovala skupina studentů tříd 2.B a 2.D Gymnázia Pierra de Coubertina Tábor rámci výuky informatiky v roce 2011. Návrh základní struktury webu a jeho stylování vytvořil Tomáš Pěnka (2.D), interaktivní mapu vybraných geomorfologických celků s nejvyšší maximální nadmořskou výškou sestavila Šárka Jedličková (2.B). Ostatní studenti zpracovali po jednom geomorfologickém celku s hlavním důrazem na jeho nejvyšší vrchol.

Závěrečný výstup projektu Vrcholy nejvyšších pohoří ČR

Zvláště chráněná území ČR

Projekt Zvláště chráněná území ČR

Webový projekt tříd 2.B, 2.C a V4.G (kvarta) Gymnázia Pierra de Coubertina Tábor zpracovaný v roce 2010 rámci výuky informatiky. První část projektu mapující velkoplošná zvláště chráněná území České republiky zpracovala skupina studentů tříd 2.B a 2.C, druhou část projektu popisující maloplošná chráněná území na Táborsku vypracovala skupina studentů kvarty. Návrh základní struktury webu a jeho stylování vytvořili Jan Dohnal (2.C) a Markéta Hejná (V4.G). Interaktivní mapu velkoplošných zvláště chráněných území vytvořil David Vobr (2.C), Michaela Fialová a Anna Fišerová (2.B) sestavily popis základních pojmů vztahujících se ke zvláště chráněným územím ČR. Ostatní studenti zpracovali po jednom zvláště chráněném území.

Závěrečný výstup projektu Zvláště chráněná území ČR

Tercie v Deštném

Památky v Táboře

Projekt tercie - v roce 2023.