Domů
Menu
Facebook Gymnázium Tábor Instagram Gymnázium Tábor Youtube kanál Gymnázia Pierra de Coubertina Padlet GPdC – prezentace studentských prací a úkolů zejména z distanční výuky

Nadační fond

Název Nadační fond Gymnázia Tábor
Sídlo Náměstí Františka Křižíka 860/25, 390 01 Tábor
438 33 268
Bankovní spojení č. účtu KB Tábor 16632301/0100
  Nadační fond Gymnázia Tábor byl zapsán 12. dubna 1999 a je zapsán v nadačním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl N, vložka 20

Účel nadačního fondu

Účelem nadačního fondu Gymnázia Tábor je péče o rozvoj duchovních hodnot studentů táborského gymnázia.
Nadační fond se podle svých možností finančně podílí na zabezpečení školní i mimoškolní činnosti studentů gymnázia, zejména v oblastech, které nejsou pokryty z rozpočtu školy. Zvláštní důraz je kladen na reprezentaci školy v nejrůznějších soutěžích i na veřejnosti.

Dokumenty

Darovací smlouva (PDF 364 kB)

Zápis ze schůzky mluvčích tříd dne 23. 11. 2016 (PDF 203 kB)

Zápis ze schůze Správní rady ze dne 18. 4. 2018 (PDF 659 kB)

Zápis ze schůze Správní rady ze dne 21.11. 2018 (PDF 92 kB)

Zápis ze schůze Správní rady ze dne 24.4. 2019 (PDF 1 MB)

Zápis ze schůze Správní rady ze dne 20.11.2019 (PDF 1 MB)

Zápis ze schůze Správní rady ze dne 23.11.2022 (PDF 338 kB)

Zápis ze schůze Správní rady ze dne 19.04.2023 (PDF 441 kB)

Zápis ze schůze Správní rady ze dne 15.11.2023 (PDF 439 kB)

Zápis ze schůze Správní rady ze dne 17.04.2024 (PDF 659 kB)

Vážení rodiče, děkujeme Vám za příspěvky do Nadačního fondu Gymnázia Tábor.

Členové správní rady

Ing. Terezie Vondráčková, Ph.D., předsedkyně správní rady, terezie.vondrackova@centrum.cz 
Mgr. Anna Kvasničková
Ing. Mgr. Daniela
Čechová,  dcechova@gymta.cz
Bc. Miloslav Janda
Ing. Martina Síbrtová
PhDr. Kateřina Stibalová
Mgr. Kateřina Rinkeová
rinkeova@seznam.cz

Informace

Jak nás můžete podpořit?

Každým vaším nákupem na e-shopu můžete přispět Nadačnímu fondu Gymnázia Tábor
a nebude vás to stát ani korunu navíc, jen pár kliků :). 
Je to jednoduché.
Před každým nákupem online se přihlásíte na portálu https://givt.cz a potom zaškrtnete Nadační fond Gymnázia Tábor a najdete si e-shop, ve kterém chcete nakupovat. Je jich tam registrováno víc než 1476.
Vaším nákupem přispěje našemu fondu od 1 do 20 % z nákupu, u každého e-shopu je jiná výše příspěvku.

Nakupovat můžete i přes telefon. Stačí si stáhnout mobilní aplikaci GIVT.CZ na tomto odkaze ZDE

Moc děkujeme portálu Givt.cz! Od června 2019 do listopadu 2022 jsme na účet Nadačního fondu díky nákupům přes givt.cz získali celkem 16 357Kč! Také už máme 36 pravidelných podporovatelů. 

POZOR! AKCE S POMOCNÍKEM od 19.4. do 26.4.2023

Přes Givt jste nám přispěli už přes 16 tisíc! Vás tato podpora nic nestojí a nám pomůže. Proto na nás nezapomeňte při svém dalším online nákupu a část útraty věnujte Nadačnímu fondu Gymnázia Tábor. Nejjednodušší je to s Pomocníkem. Přidejte si jej z odkazu https://givt.cz/aplikace/nadacni-fond-gymnazia-tabor  do středy 26.4., a my za to dostaneme bonus 30 Kč.

Děkujeme Vám za podporu a sdílení!

Ve školním roce 2023/2024 se z Nadačního fondu zakoupilo či ještě zakoupí 5 nových gaučů do prostor bufetu školy a florbalová brankářská výstroj a jako každý rok i letos jsme přispěli na recitační soutěž v cizích jazycích Táborskou Eurolyru, kterou Nadační fond opět organizoval. O finanční příspěvek na recitační soutěž si Nadační fond také zažádal na Město Tábor a Jihočeský kraj, obě dotace jsme pro Nadační fond získali. Správní rada Nadačního fondu se na svém jednání dne 17.04.2024 dále dohodla na zřízení Sociálního fondu, tedy na vyčlenění částky ve výši 30 000,- Kč na příspěvek (max. do výše 30% nákladů) na úhradu činností vyplývajících povinně ze ŠVP (LVVZ, sportovní kurz, výměnné pobyty apod.) pro sociálně znevýhodněné studenty.  

Podporované aktivity z NF GPdC

  • vydání ročenky – 700 kusů – každý student dostane jeden výtisk
  • zakoupení vybavení pro školu (např. stolní fotbal, počítač, gauče do bufetu, florbalová brankářská výstroj, ...)
  • jízdné a startovné na soutěže, olympiády a turnaje
  • odměny a materiál na turnaje, kurzy, soutěže
  • knižní odměny pro studenty na konci školního roku
  • podpora různých studentských projektů (např. A cáká!, Open (Pi)Air, ...)
  • členský příspěvek Asociaci školních sportovních klubů
  • příspěvky na expedice DofE (projekt Mezinárodní cena vévody z Edinburghu)
  • ostatní - poštovné (např. na dopisy do USA, Nepálu), věcné dary pro partnerské školy, kulisy, ...

Seznam podporovaných aktivit z NF GPdC za rok 2018