Domů
Menu
Facebook Gymnázium Tábor Instagram Gymnázium Tábor Youtube kanál Gymnázia Pierra de Coubertina Padlet GPdC – prezentace studentských prací a úkolů zejména z distanční výuky

jaro 2021 - svačinka s Dofe

Svačin(k)a s DofE

 

Bylo ráno 28. 5. 2021 a žákovská knihovna na gymnáziu zela prázdnotou, kromě tří paňčelek, které probíhaly sem tam a připravovaly akci. Jednalo se o první setkání dofáků od otevření škol po, doufejme již zvládnuté, kovidové pandemii. Učitelky vyvěsily banery sponzorů, připravily místa na sezení a hlavně naaranžovaly chlebíčky, pizza šneky a další pochutiny tak, aby na ně bylo z kteréhokoli místa knihovny vidět. Mimo jídla samozřejmě byla k dispozici i káva, čaj a různé džusy. Když už bylo vše naaranžováno a připraveno, zbývalo jenom pár minut do toho, než dorazí studenti - dofáci předchozí, současní a budoucí.

 

Jakmile nastal čas a zazvonilo, studenti se velice pomalým a líným tempem sunuli do knihovny, kde naopak velice rychle ožili, když uviděli nachystané občerstvení. Načež opět zmalátněli, protože jim bylo přikázáno, že se zatím mají jenom posadit a nic nejíst, jelikož jíst se bude moci až po chystané „přednášce“. Poté co všichni dorazili a byli přivítáni koordinátorkou místního centra DofE na GpdC, Petrou Nagyovou, dostal slovo Adam Kraus, bývalý student gymnázia a ten, kdo myšlenku DofE na gymnázium přivedl. Byl požádán, ať řekne, jak DofE na gymnáziu vzniklo, což v parafrázi vyznělo asi takto:

Kraus: „V roce 2015 jsem přišel za paní Nagyovou a Kotrčkovou se slovy — je tady DofE? Paní učitelky povytáhly obočí a začaly googlovat, co to vůbec DofE je. A v podstatě od té doby tady DofE je.“

Po jeho krátké úvodní řeči se představily všechny vedoucí (Petra Nagyová, Zuzana Nováková, Eva Kotrčková a Kateřina Kubešová, která bohužel nebyla přítomna) a expediční vedoucí (Jiří Kálal a Martina Černá). Ihned potom se rychle vysvětlilo to, co DofE vlastně znamená. Duke of Edinburgh’s International Award (česky – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu) je program, který podporuje mladé lidi ve věku 14 – 24 let v jejich osobnostním rozvoji, navazování kontaktů po celém světě a mnoho dalšího. Pro další info https://www.dofe.cz.

Následovala poslední oficiální část, kdy proběhlo představení všech účastníků, takže kromě zjišťování přítomnosti dofáků se nic jiného nestaloJ

Konečně se ale přiblížila chvíle, na kterou všichni čekali. Vedoucí všem poděkovali za pozornost a ukončili oficiální část, což znamenalo, že se všichni mohli pustit do připraveného jídla a pití. Samozřejmě se kromě jídla a pití většina debat točila kolem DofE – mladší dofáci se ptali těch starších nebo rovnou vedoucích, jaké by si měli určit cíle pro své aktivity, vznikaly nové skupinky na dobrodružnou expedici anebo si dofáci jenom tak povídali o tom, jaké aktivity mají za úkol splnit a jak je to baví.

Tato část skončila se zvoněním na přestávku, tedy po čtvrté hodině, kdy se dofáci začali odebírat na hodiny, které je ještě čekaly, a někteří se naopak zdržovali a “pomáhali” s úklidem.

Kolem a kolem to byla velice příjemně strávená přestávka a čtvrtá vyučovací hodina. Nezbývá už nic jiného než poděkovat organizačními týmu akce za Svačin(k)u s DofE a vyzvat ty, kteří tak ještě neučinili, aby se nad účastí v DofE zamysleli, nebo ji rovnou zkusili.

 

Jakub Mikula, absolvent GPdC 2019, bronzový účastník DofE