Domů
Menu
Facebook Gymnázium Tábor Instagram Gymnázium Tábor Youtube kanál Gymnázia Pierra de Coubertina Padlet GPdC – prezentace studentských prací a úkolů zejména z distanční výuky

Informatika

V tomto roce zajišťují chod počítačové sítě a výuku:

Ing. Richard Černý
rcerny@gymta.cz
Předseda předmětové komise, výuka informatiky a programování

Mgr. Zdeněk Kozák
zkozak@gymta.cz
Správce sítě, výuka informatiky a programování

RNDr. Peter Žilavý, Ph.D.
Peter.Zilavy@mff.cuni.cz
Externista z MFF UK Praha, výuka informatiky a programování

Bc. Radek Chalupa
radekchalupa94@gmail.com
Externista z MFF UK Praha, výuka informatiky a programování

Struktura počítačové sítě

V současné počítačové síti jsou dva Microsoft Windows Server 2019 Datacenter na počítačích IBM a DELL, dále pro zálohování dat programem VEEAM používáme dva NAS servery, jako router používáme RouterBoard MikroTik.

Na těchto fyzických serverech provozujeme virtuální servery, které pak využíváme např. pro webovou aplikaci Bakalářů na Microsoft Internet Information Services - IIS verze 10, nebo linuxovou verzi moodle.

Pochopitelně používáme adresářovou službu Active Directory pro správu domény a sítě.

Dalším využívaným softwarem je komunikační Microsoft Exchange Server 2019 a databázové servery Microsoft SQL Server 2019 a MySQL 12.

Celá škola je zesíťována, přičemž páteř sítě je vedena optickými kabely. Pro zabezpečení důležitých dat před nepovolanými osobami využíváme kromě jiného také virtuální sítě.

Providerem pro připojení k Internetu je firma PODA a.s., rychlost připojení je 200 Mbps na downloadu i uploadu.

Počítačové a multimediální digitální jazykové učebny

Na škole máme tři klasické počítačové učebny pro výuku informatiky a programování (pro 18, 16 a 12 studentů s učitelskými pracovišti a datovými projektory, navíc s možností využít cvičný MS SQL Server Express při výuce programování) a tři multimediální digitální jazykové učebny (pro 16, 24 a 16 studentů s učitelskými pracovišti, NAS serverem pro ukládání dat a pracovní stanicí umožňující studentům i učitelům vzdálenou práci se systémem jazykových učeben odkudkoli z internetu), které byly spolufinancovány prostřednictvím Regionálního operačního programu (ROP) Jihozápad z fondů Evropské unie.
1. počítačová učebna
2. počítačová učebna
3. počítačová učebna
Fotogalerie3

Wi-Fi síť

Naše vnitřní wifi síť je rozdělena na síť pro učitele a síť pro studenty.

Wi-Fi pro učitele

Jde o zabezpečenou síť se šifrováním dat a přístupem do domény.

Wi-Fi pro studenty

Síť je koncipovaná jako možnost připojení k Internetu (nikoli připojení k doméně). Data jsou rovněž šifrována.

Studenti se prvně přihlásí heslem (je uvedeno v 1. poschodí na nástěnce). Pro další přihlášení již heslo není třeba!

 

Servery, klientské stanice a připojení k Internetu máme od firem: KOPOS-TECHNIK Tábor, SYSPRO s.r.o., VSP DATA a PODA a.s.