Domů
Menu
Facebook Gymnázium Tábor Instagram Gymnázium Tábor Youtube kanál Gymnázia Pierra de Coubertina Padlet GPdC – prezentace studentských prací a úkolů zejména z distanční výuky

Školní profilová část

Školní profilová zkouška pro rok 2021/2022

Plánované termíny praktických a písemných maturitních zkoušek obor čtyřletý a osmiletý

termín zkouška skupin studentů
čtvrtek 21. 4. 2022 Tělesná výchova - plavání 1 15
čtvrtek 21. 4. 2022 Tělesná výchova - písemná zkouška 1 15
pátek 22. 4. 2022 Fyzika - písemná zkouška 1 17
pondělí 25. 4. 2022 Chemie - písemná zkouška 1 11
úterý 26. 4. 2022 Biologie - praktická zkouška 2 32
středa 27. 4. 2022 Chemie - praktická zkouška 2 17
čtvrtek 28. 4. 2022 Tělesná výchova - praktická zkouška 1 15

 

Plánované termíny praktických a písemných maturitních zkoušek obor šestiletý - bilingvní

termín zkouška třída studentů
pondělí  9. 5. 2022 Francouzský jazyk a literatura - písemná zkouška 5.A 12
pondělí  9. 5. 2022 Zeměpis ve fr - písemná zkouška 6.A 15
úterý 11. 5. 2022 Fyzika ve fr. - písemná zkouška 6.A 7
středa 12. 5. 2022 Matematika ve fr. - písemná zkouška 6.A 18
čtvrtek 12. 5. 2022 Dějepis ve fr.  - písemná zkouška 6.A 10
pátek  13. 5. 2022 Chemie ve fr. - písemná zkouška 6.A 2

 

Ústní zkoušky

16-20. května – oktáva a 4. C

23-27. května – 4. B

24-25. května – 6. A (úterý středa)

22-24. června - 5. A (Fr. jazyk a literatura)

 

Hodnocení profilových zkoušel - bilingvní studium

Hodnocení 6.A

Hodnocení profilových zkoušel - ostatní obory

Hodnocení 4. B, 4. C, V8. G

 

Maturitní témata pro dvojjazyčnou třídu pro školní rok 2021/2022

Dějepis ústní zkouška – 6.A

Dějepis písemná zkouška – 6.A

Fyzika ústní zkouška – 6.A

Fyzika písemná zkouška – 6.A

Matematika písemná zkouška – 6.A

Chemie ústní zkouška – 6.A

Chemie písemná zkouška – 6.A

Zeměpis ústní zkouška – 6.A

Zeměpis písemná zkouška – 6.A

Francouzský jazyk a literatura ústní zkouška – 5.A

 

Maturitní témata pro 4. ročníky (4.B, 4.C) a oktávu (V8.G) ve školním roce 2021/2022 a volitelné předměty pro třídu 6.A

Anglický jazyk

Biologie ústní zkouška

Biologie praktická zkouška

Dějepis

Fyzika ústní zkouška

Fyzika písemná zkouška

Hudební výchova

Chemie písemná zkouška

Chemie praktická zkouška

Informatika ústní zkouška

Informatika zadání maturitní práce

Matematika

Německý jazyk

Programování ústní zkouška

Programování zadání matruritní práce

Španělský jazyk

Výtvarná výchova ústní zkouška

Výtvarná výchova zadání maturitní práce

Tělesná výchova písemná zkouška

Tělesná výchova praktická zkouška

Zeměpis

Základy společenských věd

Deskriptivní geometrie

 

Seznam četby k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury ve školním roce 2020/2021 pro třídy 4.B, 4.C, 6.A, V8.G

Seznam ke stažení na školní rok 2021/2022

Na základě tohoto seznamu si žák vybere 20 děl. Tento seznam literárních děl určí seznam zadání, z něhož bude žák losovat zadání své ústní zkoušky - vlastní seznam odevzdá nejpozději v pátek 30. března 2022 vyučujícím českého jazyka.

 

Tiskopis žádosti o nahrazení profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky 

Žádost ke stažení (docx) 2020/2021

Žádost ke stažení (pdf) 2020/2021