Domů
Menu
Facebook Gymnázium Tábor Instagram Gymnázium Tábor Youtube kanál Gymnázia Pierra de Coubertina Padlet GPdC – prezentace studentských prací a úkolů zejména z distanční výuky

Školní profilová část

Školní profilová zkouška pro rok 2022/2023

Plánované termíny praktických a písemných maturitních zkoušek obor čtyřletý a osmiletý

20-27. 4. 2023 Profilové písemné a praktické zkoušky

 

Plánované termíny praktických a písemných maturitních zkoušek obor šestiletý - bilingvní

termín zkouška třída
pondělí 15. 5. 2023 Francouzský jazyk a literatura - písemná zkouška 5.A
pondělí 15. 5. 2023 Zeměpis ve fr - písemná zkouška 6.A
úterý 9. 5. 2023 Fyzika ve fr. - písemná zkouška 6.A
středa 10. 5. 2023 Matematika ve fr. - písemná zkouška 6.A
čtvrtek 11. 5. 2023 Dějepis ve fr.  - písemná zkouška 6.A
pátek 12. 5. 2023 Chemie ve fr. - písemná zkouška 6.A

 

Ústní zkoušky

15-26. května 2023 – oktáva, 4. B, 4. C

22-26. května 2023 – 6. A

22-23. června 2023 - 5. A (Fr. jazyk a literatura)

 

Hodnocení profilových zkoušel - bilingvní studium

Hodnocení 6.A 2022 - bude upřesněno pro rok 2023

Hodnocení profilových zkoušel - ostatní obory

Hodnocení 4. B, 4. C, V8. G 2022 - bude upřesněno pro rok 2023

 

Maturitní témata pro dvojjazyčnou třídu pro školní rok 2022/2023

Dějepis ústní zkouška – 6.A

Dějepis písemná zkouška – 6.A

Fyzika ústní zkouška – 6.A

Fyzika písemná zkouška – 6.A

Matematika písemná zkouška – 6.A

Chemie ústní zkouška – 6.A

Chemie písemná zkouška – 6.A

Zeměpis ústní zkouška – 6.A

Zeměpis písemná zkouška – 6.A

Francouzský jazyk a literatura ústní zkouška – 5.A

 

Maturitní témata pro 4. ročníky (4.B, 4.C) a oktávu (V8.G) ve školním roce 2022/20232 a volitelné předměty pro třídu 6.A

Anglický jazyk

Biologie ústní zkouška

Biologie praktická zkouška

Dějepis

Fyzika ústní zkouška

Fyzika písemná zkouška

Hudební výchova

Chemie písemná zkouška

Chemie praktická zkouška

Informatika ústní zkouška

Informatika zadání maturitní práce

Matematika

Moderní dějiny

Německý jazyk

Programování ústní zkouška

Programování zadání matruritní práce

Ruský jazyk

Španělský jazyk

Výtvarná výchova ústní zkouška

Výtvarná výchova zadání maturitní práce

Tělesná výchova písemná zkouška

Tělesná výchova praktická zkouška

Zeměpis

Základy společenských věd

 

 

Seznam četby k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury ve školním roce 2020/2021 pro třídy 4.B, 4.C, 6.A, V8.G

Seznam ke stažení na školní rok 2022/2023

Na základě tohoto seznamu si žák vybere 20 děl. Tento seznam literárních děl určí seznam zadání, z něhož bude žák losovat zadání své ústní zkoušky - vlastní seznam odevzdá nejpozději v pátek 30. března 2022 vyučujícím českého jazyka.

 

Tiskopis žádosti o nahrazení profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky 

Žádost ke stažení (docx)

Žádost ke stažení (pdf)