Domů
Menu
Facebook Gymnázium Tábor Instagram Gymnázium Tábor Youtube kanál Gymnázia Pierra de Coubertina Padlet GPdC – prezentace studentských prací a úkolů zejména z distanční výuky

Školní profilová část

Školní profilová zkouška pro rok 2023/2024

Plánované termíny praktických a písemných maturitních zkoušek obor čtyřletý a osmiletý (ČJ včetně 6. A)

termín zkouška
pondělí 8. dubna 2024 Písemná práce z českého jazyka
úterý 9. dubna 2024 Písemná práce z anglického jazyka
středa 10. dubna 2024 Písemná práce z dalších cizích jazyků (NJ, ŠpJ, RJ, FrJ)
úterý 23. dubna 2024 Tělesná výchova - plavání + písemná zkouška
úterý 23. dubna 2024 Chemie písemná zkouška
středa 24. dubna 2024 Biologie praktická zkouška
čtvrtek 25. dubna 2024 Chemie praktická zkouška
pátek 26. dubna 2024 Fyzika písemná zkouška
pondělí 29. dubna 2024 Tělesná výchova praktická zkouška

 

Plánované termíny praktických a písemných maturitních zkoušek obor šestiletý - bilingvní

termín zkouška třída
pondělí 13. 5. 2024 Francouzský jazyk a literatura - písemná práce 5.A
pondělí 13. 5. 2024 Zeměpis ve fr - písemná zkouška 6.A
úterý 14. 5. 2024 Fyzika ve fr. - písemná zkouška 6.A
středa 15. 5. 2024 Matematika ve fr. - písemná zkouška 6.A
čtvrtek 16. 5. 2024 Dějepis ve fr.  - písemná zkouška 6.A
pátek 17. 5. 2024 Chemie ve fr. - písemná zkouška 6.A

 

Termín zadání maturitní práce: 30. 11. 2023 - vedoucím obhajob

Termín odevzdání seznamu literatury: 2. 4. 2024 - učiteli českého jazyka

Termín odevzdání prací k obhajobě: 19. 4. 2024 - vedoucím obhajob

 

Ústní zkoušky

20.-24. května 2023 –  4. B, oktáva

27.-31. května 2023 – 6. A, 4. C

12.-14. června 2024 - 5. A (Fr. jazyk a literatura)

 

Hodnocení profilových zkoušek - bilingvní studium

Hodnocení 6.A 2024

 

Hodnocení profilových zkoušek - ostatní obory

Hodnocení 4. B, 4. C, V8. G  2024

 

Maturitní témata pro dvojjazyčnou třídu pro školní rok 2023/2024

Dějepis ústní zkouška – 6.A

Dějepis písemná zkouška – 6.A

Fyzika ústní zkouška – 6.A

Fyzika písemná zkouška – 6.A

Matematika písemná zkouška – 6.A

Chemie ústní zkouška – 6.A

Chemie písemná zkouška – 6.A

Zeměpis ústní zkouška – 6.A

Zeměpis písemná zkouška – 6.A

Francouzský jazyk a literatura ústní zkouška – 5.A

 

Maturitní témata pro 4. ročníky (4.B, 4.C) a oktávu (V8.G) ve školním roce 2023/2024 a volitelné předměty pro třídu 6.A

Anglický jazyk

Biologie ústní zkouška

Biologie praktická zkouška

Deskriptivní geometrie

Dějepis

Fyzika ústní zkouška

Fyzika písemná zkouška

Hudební výchova

Chemie písemná zkouška

Chemie praktická zkouška

Informatika ústní zkouška

Informatika zadání maturitní práce

Matematika

Moderní dějiny

Německý jazyk

Programování ústní zkouška

Programování zadání matruritní práce

Španělský jazyk

Výtvarná výchova ústní zkouška

Výtvarná výchova zadání maturitní práce

Tělesná výchova písemná zkouška

Tělesná výchova praktická zkouška

Zeměpis

Základy společenských věd

 

 

Seznam četby k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury ve školním roce 2020/2021 pro třídy 4.B, 4.C, 6.A, V8.G

Seznam ke stažení na školní rok 2023/2024

Na základě tohoto seznamu si žák vybere 20 děl. Tento seznam literárních děl určí seznam zadání, z něhož bude žák losovat zadání své ústní zkoušky - vlastní seznam odevzdá nejpozději v pátek 30. března 2022 vyučujícím českého jazyka.

 

Tiskopis žádosti o nahrazení profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky 

Žádost ke stažení (docx)

Žádost ke stažení (pdf)