Domů
Menu
Facebook Gymnázium Tábor Instagram Gymnázium Tábor Youtube kanál Gymnázia Pierra de Coubertina Padlet GPdC – prezentace studentských prací a úkolů zejména z distanční výuky

Školní profilová část

Školní profilová zkouška pro rok 2020/2021

Maturitní komise

Plánované termíny praktických a písemných maturitních zkoušek

pátek 23. 4. - praktická zkouška tělesné výchovy (plavání)

pondělí 26. 4. - písemná zkouška z fyziky

úterý 27. 4. - praktická zkouška z biologie

středa 28. 4. - praktická zkouška z chemie, písemná zkouška z tělesné výchovy

čtvrtek 29. 4. - praktická zkouška z tělesné výchovy (gymnastika, sportovní hry, atletika), písemná zkouška chemie

 

pondělí 10. 5. - písemná zkouška ze zeměpisu ve francouzském jazyce

úterý 11. 5. - písemná zkouška z fyziky ve francouzském jazyce

středa 12. 5.  - písemná zkouška z matematiky ve francouzském jazyce

čtvrtek 13. 5. - písemná zkouška z dějepisu ve francouzském jazyce

pátek 14. 5. - písemná zkouška z chemie ve francouzském jazyce

 

pondělí 10. 5. - písemná zkouška z francouzského jazyka a literatury pro třídu 5. A

 

Termíny ústních zkoušek zde

 

Hodnocení profilových zkoušel - bilingvní studium

Hodnocení 6.A

Hodnocení profilových zkoušel - ostatní obory

Hodnocení 4. B, 4. C, V8. G

 

Maturitní témata pro dvojjazyčnou třídu pro školní rok 2020/2021

Dějepis ústní zkouška – 6.A

Dějepis písemná zkouška – 6.A

Fyzika ústní zkouška – 6.A

Fyzika písemná zkouška – 6.A

Matematika písemná zkouška – 6.A

Chemie ústní zkouška – 6.A

Chemie písemná zkouška – 6.A

Zeměpis ústní zkouška – 6.A

Zeměpis písemná zkouška – 6.A

Francouzský jazyk a literatura ústní zkouška – 5.A

 

Maturitní témata pro 4. ročníky (4.B, 4.C) a oktávu (V8.G) ve školním roce 2020/2021 a volitelné předměty pro třídu 6.A

Anglický jazyk

Biologie ústní zkouška

Biologie praktická zkouška

Dějepis

Fyzika ústní zkouška

Fyzika písemná zkouška

Hudební výchova

Chemie písemná zkouška

Francouzský jazyk

Chemie praktická zkouška

Informatika ústní zkouška

Informatika zadání maturitní práce

Matematika

Německý jazyk

Programování ústní zkouška

Programování zadání matruritní práce

Španělský jazyk

Výtvarná výchova ústní zkouška

Výtvarná výchova zadání maturitní práce

Tělesná výchova písemná zkouška

Tělesná výchova praktická zkouška - ÚPRAVA COVID

Zeměpis

Základy společenských věd

Deskriptivní geometrie

 

Seznam četby k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury ve školním roce 2020/2021 pro třídy 4.B, 4.C, 6.A, V8.G

Seznam ke stažení na školní rok 2020/2021

Na základě tohoto seznamu si žák vybere 20 děl. Tento seznam literárních děl určí seznam zadání, z něhož bude žák losovat zadání své ústní zkoušky - vlastní seznam odevzdá nejpozději v pátek 26. března 2021 vyučujícím českého jazyka.

 

Tiskopis žádosti o nahrazení profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky 

Žádost ke stažení (docx) 2020/2021

Žádost ke stažení (pdf) 2020/2021