Domů
Menu
Facebook Gymnázium Tábor Instagram Gymnázium Tábor Youtube kanál Gymnázia Pierra de Coubertina Padlet GPdC – prezentace studentských prací a úkolů zejména z distanční výuky

Školní profilová část

Školní profilová zkouška pro rok 2022/2023

Plánované termíny praktických a písemných maturitních zkoušek obor čtyřletý a osmiletý (ČJ včetně 6. A)

termín zkouška
úterý 11. dubna 2023 Písemná práce z českého jazyka
středa 12. dubna 2023 Písemná práce z anglického jazyka
čtvrtek 13. dubna 2023 Písemná práce z dalších cizích jazyků (NJ, ŠpJ, RJ, FrJ)
čtvrtek 20. dubna 2023 Fyzika písemná zkouška
pátek 21. dubna 2023 Tělesná výchova písemná zkuška a plavání
pondělí 24. dubna 2023 Chemie písemná zkouška
úterý 25. dubna 2023 Biologie praktická zkuška
středa 26. dubna 2023 Chemie praktická zkouška
čtvrtek 27. dubna 2023 Tělsná výchova praktická zkuška

 

Plánované termíny praktických a písemných maturitních zkoušek obor šestiletý - bilingvní

termín zkouška třída
pondělí 15. 5. 2023 Francouzský jazyk a literatura - písemná práce 5.A
pondělí 15. 5. 2023 Zeměpis ve fr - písemná zkouška 6.A
úterý 9. 5. 2023 Fyzika ve fr. - písemná zkouška 6.A
středa 10. 5. 2023 Matematika ve fr. - písemná zkouška 6.A
čtvrtek 11. 5. 2023 Dějepis ve fr.  - písemná zkouška 6.A
pátek 12. 5. 2023 Chemie ve fr. - písemná zkouška 6.A

 

Termín zadání maturitní práce: 30. 11. 2023 - vedoucím obhajob

Termín odevzdání seznamu literatury: 2. 4. 2024 - učiteli českého jazyka

Termín odevzdání prací k obhajobě: 19. 4. 2024 - vedoucím obhajob

 

Ústní zkoušky

16-19. května 2023 –  4. B, 4. C

22-26. května 2023 – 6. A, oktáva,

22-23. června 2023 - 5. A (Fr. jazyk a literatura)

 

Hodnocení profilových zkoušel - bilingvní studium

Hodnocení 6.A 2023

 

Hodnocení profilových zkoušel - ostatní obory

Hodnocení 4. B, 4. C, V8. G

 

 

Maturitní témata pro dvojjazyčnou třídu pro školní rok 2023/2024

Dějepis ústní zkouška – 6.A

Dějepis písemná zkouška – 6.A

Fyzika ústní zkouška – 6.A

Fyzika písemná zkouška – 6.A

Matematika písemná zkouška – 6.A

Chemie ústní zkouška – 6.A

Chemie písemná zkouška – 6.A

Zeměpis ústní zkouška – 6.A

Zeměpis písemná zkouška – 6.A

Francouzský jazyk a literatura ústní zkouška – 5.A

 

Maturitní témata pro 4. ročníky (4.B, 4.C) a oktávu (V8.G) ve školním roce 2023/2024 a volitelné předměty pro třídu 6.A

Anglický jazyk

Biologie ústní zkouška

Biologie praktická zkouška

Dějepis

Fyzika ústní zkouška

Fyzika písemná zkouška

Hudební výchova

Chemie písemná zkouška

Chemie praktická zkouška

Informatika ústní zkouška

Informatika zadání maturitní práce

Matematika

Moderní dějiny

Německý jazyk

Programování ústní zkouška

Programování zadání matruritní práce

Španělský jazyk

Výtvarná výchova ústní zkouška

Výtvarná výchova zadání maturitní práce

Tělesná výchova písemná zkouška

Tělesná výchova praktická zkouška

Zeměpis

Základy společenských věd

 

 

Seznam četby k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury ve školním roce 2020/2021 pro třídy 4.B, 4.C, 6.A, V8.G

Seznam ke stažení na školní rok 2023/2024

Na základě tohoto seznamu si žák vybere 20 děl. Tento seznam literárních děl určí seznam zadání, z něhož bude žák losovat zadání své ústní zkoušky - vlastní seznam odevzdá nejpozději v pátek 30. března 2022 vyučujícím českého jazyka.

 

Tiskopis žádosti o nahrazení profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky 

Žádost ke stažení (docx)

Žádost ke stažení (pdf)