Domů
Menu

Školní řád

Novela č.5 školního řádu č.j. GT/963/15 byla schválena Školskou radou při Gymnáziu Pierra de Coubertina dne 27. 10. 2015 a nabývá účinnosti dne 16. 11. 2015.

Školní řád (PDF 199 kB)