Domů
Menu

Divadelní představení

V průběhu celého studia navštěvují studenti nejrůznější divadelní představení, které doplňují a zpestřují výuku literatury. V závislosti na nabídce divadla a v souladu s probíranou tématikou mohou studenti zhlédnout až čtyři představení během školního roku.