Domů
Menu
Facebook Gymnázium Tábor Instagram Gymnázium Tábor Youtube kanál Gymnázia Pierra de Coubertina Padlet GPdC – prezentace studentských prací a úkolů zejména z distanční výuky

Pokračování projektu "Třídíme efektivněji 2"

I v letošním školním roce 2019/2020 za podpory města Tábora (dotační program města Tábora na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty) pokračujeme v projektu "Třídíme efektivněji 2"- tentokrát jsme zacílili na třídění papíru. Město Tábor opět poskytlo dotaci, která přispěla ze dvou třetin na nákup nádob pro třídění papíru. 

 -
 -
 -
 -
 -
Fotogalerie5

I v letošním školním roce 2019/2020 za podpory města Tábora (dotační program města Tábora na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty) pokračujeme v projektu "Třídíme efektivněji 2"- tentokrát jsme zacílili na třídění papíru. Město Tábor opět poskytlo dotaci, která přispěla ze dvou třetin na nákup nádob pro třídění papíru.

Modré plastové kontejnery jsou umístěny na chodbách v každém patře a v každém křídle školní budovy - za pomoc při sestavovování a rozmisťování kontejnerů moc děkuji třídě 6.A, která se práce chopila ochotně a s nadšením. 

Naší škole se díky praktické realizaci úplného začátku recyklace daří rozvíjet a prohlubovat u žáků pocit vlastní zodpovědnosti za ochranu životního prostředí. 

Eliška Turecká, koordinátorka EVVO 

 -
 -
 -
 -
 -
Fotogalerie5