V letošním roce 2016 uplynulo již 25 let od založení česko-francouzské bilingvní sekce na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře.

30. září 2016 jsme toto výročí oslavili na slavnostním shromáždění, kterého se zúčastnil i velvyslanec Francie v České republice pan CHARLES MALINAS a paní FLORENCE SAINT-YGNAN, atašé pro francouzský jazyk a propagaci francouzského jazyka. Současný ředitel gymnázia pan RNDr. MIROSLAV VÁCHA ve svém projevu poděkoval všem, kteří se významně zasloužili o vznik této sekce. Byli to pan PaedDr. Mgr. FRANTIŠEK BOREŠ (tehdy ředitel Školského úřadu v Táboře), pan Doc. RNDr. JIŘÍ VANÍČEK, CSc. (bývalý starosta Tábora) a tehdejší ředitel gymnázia pan Mgr. PAVEL HRKAL.

Blahopřát svým kolegům přijeli i zástupci dalších bilingvních česko-francouzských sekcí z PRAHY a BRNA. Mnoho úspěchů popřáli studentům ve svých projevech pan velvyslanec CHARLES MALINAS, PaeDr. FRANTIŠEK BOREŠ a současný starosta Tábora pan Ing. JIŘÍ FIŠER.

Pak už studenti Gymnázia Pierra de Coubertina, jak z dvojjazyčné sekce, tak i ze čtyřletého a osmiletého studia, vystoupili se svým kulturním programem, který se, jak uvidíte z fotografií, všem včetně francouzského velvyslance velmi líbil.