Domů
Menu

Projektové dny

Projektové dny ve školním roce 2018/19

Přehled projektů 2018/2019
Přihlášky na projekty
Přehled projektů 2017/2018

Termín: 19. – 21. června 2019

Zveřejnění projektů: 9. ledna 2019 v 8:00

Přihlašování na projekty: 16. – 21. ledna 2019

 

I na závěr letošního školního roku jsou připraveny projektové dny. Opět si budete vybírat podle svého zájmu a zaměření z pestré nabídky předmětových komisí. Stejně jako v minulých létech budeme používat elektronické přihlašování, se kterým již máte zkušenosti. Hlavním úkolem tedy pro Vás bude dobře si nabízené projekty po jejich zveřejnění prostudovat a vybrat si ten, který bude Vašim zájmům nejbližší. Hlavním kritériem výběru by rozhodně nemělo být pouze to, na který projekt se zapsali kamarádi.

Na e-mailovou adresu, kterou máte uvedenu v Bakalářích, Vám budou 9. ledna doručeny základní instrukce k přihlášení. Z hlediska bezproblémového provozu projektových stránek při přihlašování jsme zvýhodnili žáky s lepšími studijními výsledky. V čem spočívá výhoda, se dočtete v zaslaných instrukcích.

Pár základních informací:

  • Přihlásit se můžete pouze na základě přihlašovacích údajů, které Vám budou zaslány e-mailem.
  • Vámi zvolený projekt je možné do uzávěrky přihlašování změnit.
  • Aplikace eviduje počet zapsaných studentů a hlídá dosažení maximálního počtu účastníků projektu. Je tak zobrazován aktuální počet zbývajících volných míst. V případě dosažení stanoveného maximálního počtu účastníků se již daný projekt v nabídce pro přihlašování nezobrazí.
  • Studenti, kteří by při přihlašování narazili na nějaký problém, se mohou obrátit na Ing. R. Černého (kabinet IVT).
  • Studenti, kteří se účastní projektů s dřívějším termínem přihlášek (typicky vícedenní zájezdy do zahraničí), budou zapsáni koordinátory příslušných projektů (zápis se složením zálohy byl v dříve stanovených termínech). Zájemci o případná zbylá volná místa v těchto projektech se přihlásí běžným způsobem přes aplikaci a následně kontaktují jejich koordinátora ohledně doplacení zálohy.