Domů
Menu
Facebook Gymnázium Tábor Instagram Gymnázium Tábor Youtube kanál Gymnázia Pierra de Coubertina Padlet GPdC – prezentace studentských prací a úkolů zejména z distanční výuky

Čtyřleté gymnázium

Kód oboru 79-41-K/41

Tento typ studia je určen pro studijně orientované uchazeče z 9. tříd ZŠ s dobrým prospěchem, u nichž je předpoklad dalšího studia na vysoké škole. Studenti mají možnost získat ve všech předmětech vyváženě kvalitní všeobecné vzdělání. V posledních dvou letech studia je velká možnost určitého profilování díky široké nabídce volitelných předmětů. Značná pozornost je rovněž věnována informačním technologiím; ve všech učebnách je možnost připojení ke školní počítačové síti a Internetu. Od 1. ročníku se vyučují dva světové jazyky, jejichž nabídka je velmi široká: angličtina, němčina, francouzština, ruština a španělština.

Učební plán čtyřletého gymnázia

Předmět 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. Celkem
Český jazyk a literatura 4 3 3 4 14
Anglický jazyk 4 3 3 4 14
Další cizí jazyk 3 3 3 3 12
Matematika 4 4 4 4 14
Informatika 2 2 - - 4
Dějepis 2 2 3 - 7
Základy spol. věd 2 2 2 - 6
Fyzika 2,33 2,5 2,5 - 7,33
Chemie 2,33 2,5 2,5 - 7,33
Biologie 2,33 2,5 2,5 - 7,33
Zeměpis 2 2 2 - 6
Hud./Výtv. výchova 2 2 - - 4
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Mediální výchova - 1 - - 1
Volitelné přem. maturitní - - 2 2 4
Volitelné předměty (2leté) - - 4 4 8
Volitelné předměty (1leté) - - - 8 8
Celkem týdně 34 33,5 34,5 30 132

 

Poznámky k učebnímu plánu:

  • Další cizí jazyk je možno volit z následující nabídky: Fr, N, R, Šp.
  • Údaj 0,5 (0,33) za desetinnou čárkou znamená, že 1krát za 2 (0,5) a za 3 (0,33) týdny mají žáci v příslušném předmětu 1 h. praktických cvičení.

Podrobné informace naleznete ve školním vzdělávacím programu.