Domů
Menu

Přístup k informacím

Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Při ztrátě nebo zničení maturitního nebo výročního vysvědčení vystavuje škola stejnopis dokumentu. Cena za stranu dokumentu je 50,- Kč (celé vysvědčení tj. dvě strany = 100,- Kč)

Škola může vyrobit opis vysvědčení. Strana za vyhotovení opisu dokumentu je 30,- Kč (celé vysvědčení tj. dvě strany = 60,- Kč)

V případě žádosti o vyhotovení výše uvedených dokumentů kontaktujte hospodářku školy paní Petru Kozákovou, pkozakova@gymta.cz