Domů
Menu
Facebook Gymnázium Tábor Instagram Gymnázium Tábor Youtube kanál Gymnázia Pierra de Coubertina Padlet GPdC – prezentace studentských prací a úkolů zejména z distanční výuky

Přestup na školu GPdC Tábor

Na GPdC Tábor lze studovat po přestupu z jiné střední školy nebo po přijetí do vyššího ročníku

Přestup na střední školu se uskutečňuje podle §66 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. Školský zákon

(4) O přestupu žáka střední školy do jiné střední školy rozhoduje ředitel školy, do které se žák hlásí. V rámci rozhodování o přestupu žáka, zejména pokud má při přestupu dojít ke změně oboru vzdělání, může ředitel školy stanovit rozdílovou zkoušku a určit její obsah, rozsah, termín a kritéria jejího hodnocení. Žák přestává být žákem školy, z níž přestoupil, dnem předcházejícím dni přijetí na jinou školu.

 • Blíže pravidla pro přestup specifikuje vnitřní směrnice školy, která uvádí pravidla pro přestup.
 • Žádost o přestup se podává řediteli školy. Doporučujeme žádost předem osobně projednat.
 • Žádost lze podat až v době, kdy je žák žákem střední školy. Nelze žádat o přestup v době před 1. 9. pokud je uchazeč ještě žákem základní školy nebo je na prázdninách.

 

Směrnice pro přestup  - školní rok 2024/2025

Směrnice pro přestup  - školní rok 2023/2024

 

Obsah žádosti o přestup

 • Jméno a příjmení, adresu, datum narození, telefon, přestupujícího žáka
 • Jméno a příjmení, adresu, telefon, zákonného zástupce
 • Důvod přestupu
 • Údaje o původní škole - celý název, adresa
 • Bodový výsledek z jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky (pokud je v době žádosti znám)
 • Vysvědčení za poslední absolvované pololetí (stačí kopie)
 • Potvrzení školy, že žák je v době podání žádosti o přestup žákem původní školy
 • Podpis žáka a zákonného zástupce

Ze zahraniční střední školy česká legislativa neumožňuje přestup na českou střední školu. Studim v některých případech lze vyřešit přijetím do vyššího ročníku, viz níže.

 

Přijímání do vyššího ročníku vzdělávání ve střední škole se uskutečňuje podle § 63 zákona č. 561/2004 Sb. Školský zákon

Ředitel školy může uchazeče přijmout do vyššího než prvního ročníku vzdělávání ve střední škole. V rámci přijímacího řízení může ředitel školy po posouzení dokladů uchazeče o předchozím vzdělávání stanovit jako podmínku přijetí vykonání zkoušky, a určit její obsah, termín, formu a kritéria hodnocení, a to v souladu s rámcovým vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání. V případě, že ředitel školy rozhodne o přijetí uchazeče, určí ročník, do něhož bude uchazeč zařazen.

 • Blíže pravidla pro přijetí do vyššího ročníku upravuje vnitřní směrnice školy, která uvádí pravidla pro přijetí.
 • Žádost o přijetí do vyššího ročníku se podává řediteli školy. Doporučujeme žádost předem osobně projednat.

 

Obsah žádosti o přijetí do vyššího ročníku

 • Jméno a příjmení, adresu, datum narození, telefon, přestupujícího žáka
 • Jméno a příjmení, adresu, telefon, zákonného zástupce
 • Důvod přestupu
 • Údaje o původní škole - celý název, adresa
 • Bodový výsledek z jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky
 • Vysvědčení za poslední absolvované pololetí (stačí kopie)
 • Potvrzení školy, že žák je v době podání žádosti o přestup žákem původní školy
 • Podpis žáka a zákonného zástupce