Domů
Menu
Facebook Gymnázium Tábor Instagram Gymnázium Tábor Youtube kanál Gymnázia Pierra de Coubertina Padlet GPdC – prezentace studentských prací a úkolů zejména z distanční výuky

Přestup na školu GPdC Tábor

Přestup na střední školu se uskutečňuje podle §66 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. Školský zákon

 

(4) O přestupu žáka střední školy do jiné střední školy rozhoduje ředitel školy, do které se žák hlásí. V rámci rozhodování o přestupu žáka, zejména pokud má při přestupu dojít ke změně oboru vzdělání, může ředitel školy stanovit rozdílovou zkoušku a určit její obsah, rozsah, termín a kritéria jejího hodnocení. Žák přestává být žákem školy, z níž přestoupil, dnem předcházejícím dni přijetí na jinou školu.

Blíže pravidla pro přestup specifikuje vnitřní směrnice školy, která uvádí pravidla pro přestup.

Žádost o přestup se podává řediteli školy. Doporučujeme žádost předem osobně projednat.

 

Směrnice pro přestup  - školní rok 2021/2022

Směrnice pro přestup  - školní rok 2022/2023

 

Obsah žádosti o přestup

  • Jméno a příjmení, adresu, datum narození, telefon, přestupujícího žáka
  • Jméno a příjmení, adresu, telefon, zákonného zástupce
  • Údaje o původní škole - celý název, adresa
  • Bodový výsledek z jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky (pokud je v době žádosti znám)
  • Vysvědčení za poslední absolvované pololetí (stačí kopie)
  • Potvrzení školy, že žák je v době podání žádosti o přestup žákem původní školy
  • Podpis žáka a zákonného zástupce