Domů
Menu

Tabook

Studenti se již tradičně účastní festivalu Tabook. Někteří v rámci výuky (besedy s autory, workshopy apod.), mnozí ale věnují knihám, nakladatelstvím, besedám s autory a autorským čtením i svůj volný čas.