Domů
Menu

Adaptační kurzy

Termíny adaptačních kurzů pro 1. ročníky

Termín Třída Třídní učitel Vedoucí lektor
2. – 4. 9. 2019 1. A Mgr. Jitka Pazderová Ing. Martin Smrž
4. – 6. 9. 2018 1. B Mgr. Martin Másílko Josef Boháč
9. – 11. 9. 2018 1. C Mgr. Marcela Simonová Ing. Josef Perk

Podrobné instrukce získají nastupující žáci od vedoucích kurzů.