Domů
Menu

Adaptační kurzy

Termíny adaptačních kurzů pro 1. ročníky

Termín Třída Třídní učitel
1. – 4. 9. 2018 V1. G Mgr. Michal Kramář
3. – 5. 9. 2018 1. C PhDr. Jiří Černý
5. – 7. 9. 2018 1. A Mgr. Ivana Turková
10. – 12. 9. 2018 1. B Mgr. Martina Černá

Podrobné instrukce získají nastupující žáci od vedoucích kurzů.