Domů
Menu
Facebook Gymnázium Tábor Instagram Gymnázium Tábor Youtube kanál Gymnázia Pierra de Coubertina Padlet GPdC – prezentace studentských prací a úkolů zejména z distanční výuky

12 PIERRE DE COUBERTIN YOUTH FORUM MACON

6. 9. 2019 / Novinky / Zuzana Šmídová

Poslední prázdninový týden se sedm studentů našeho gymnázia v doprovodu paní učitelky Šmídové vydalo do francouzského města Mâcon. Zde se Anežka Zadražilová z 2.C, Kateřina Jůzová z 3.B, Stanislav Novák a Matyáš Stibal ze septimy, Václav Maštera, Štěpán Michálek a Eliška Říhová ze sexty zúčastnili Mezinárodního setkání škol Pierra de Coubertina. Spolu s dalšími dvaceti čtyřmi delegacemi ze všech koutů světa se tito studenti snažili o získání ceny Pierra de Coubertina.

Tato cena se skládá z pěti částí. První částí bylo takzvané social performance – všichni účastníci se museli po celý předchozí rok pravidelně zapojovat do dobrovolných aktivit prospěšných jejich komunitě. Druhou část ceny tvořil vědomostní test týkající se olympijských her a životní práce Pierra de Coubertina. Třetí a patrně nejnáročnější etapou našeho snažení bylo pět různých sportovních disciplín. Plavání, sprint, běh na dva kilometry, antický skok do dálky a paralympijskou disciplínu zvanou Boules museli všichni atleti splnit do určených limitů. Na čtvrtou část jsme byli rozděleni do několika skupin, ve kterých jsme diskutovali o různých tématech. Témata se týkala třech olympijských hodnot – přátelství, excelence a fair play. Ve stejných skupinách jsme se poté účastnili poslední disciplíny Coubertinovy ceny, různých uměleckých workshopů. Výsledky našeho snažení někteří z nás prezentovali na závěrečném ceremoniálu. Zde také probíhalo slavnostní předávání medailí a certifikátů, které představovaly cenu Pierra de Coubertina. Všichni čeští účastníci medaili získali a mohli odjet domů spokojeni.

Mimo hlavní náplně se v programu našlo i dost místa pro další aktivity. Navštívili jsme například historické město Cluny a centrum Mâconu. Další důležitou součástí tohoto setkání bylo poznávání odlišných kultur. Všechny delegace se účastnily průvodu městem, jehož závěrem bylo předvádění lidových tanců na náměstí. Každá výprava také prezentovala svoji zemi na mini Expu, které patřilo k vrcholům celého týdne.

Cílem tohoto setkání bylo nejenom získat onu zmíněnou cenu, ale také rozšířit podvědomí mladých lidí o Olympijských hodnotách. Zároveň si všichni účastníci udělali spoustu nových přátel a poznali kulturu a zvyky jiných národů. Celá akce se samozřejmě nesla v duchu přátelství a nejznámějšího výroku Pierra de Coubertina – není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!

Stanislav Novák & Matyáš Stibal