Domů
Menu

Ostatní vzdělávací projekty

Projekt Rozhledny II a CHKO Blaník

Mezi projekty připravenými na projektové dny 2019 si mohli žáci vybrat i projekt Rozhledny II a CHKO Blaník, který je zavedl na Velký i Malý Blaník a tím i do všech přírodních rezervací vyhlášených v rámci CHKO Blaník, na Jarník a na Babinu.

Bližší informace přináší web projektu Rozhledny II a CHKO Blaník.

Založme republiku!

Založme republiku byl jednodenní projekt, který se uskutečnil v pátek 26. 10. 2018 při příležitosti oslav 100. výročí založení Československé republiky. Jednalo se o hru, při které se každá třída rozdělená na pět týmů snažila splnit co nejvíce úkolů a získat tak všechny díly mapy Československé republiky.

Bližší informace přináší samostatná stránka projektu Založme republiku!.

Projekt Rozhledny jižních Čech a CHKO Blanský les

Jedním z projektů, na které se naši žáci vypravili během projektových dnů 2018, byl projekt Rozhledny jižních Čech a CHKO Blanský les, který zavedl studenty na Kleť, Rýdův kopec, na Hýlačku a do tří maloplošných zvláště chráněných území v CHKO Blanský les.

Bližší informace přináší web projektu Rozhledny jižních Čech a CHKO Blanský les.

Vesmírná odysea

Vesmírná odysea

V rámci projektových dnů jsme navštívili IQLANDII v Liberci, kde jsme se zúčastnili science show s Van de Graaffovým generátorem, hráli jsme si s tekutým dusíkem a v planetáriu jsme viděli ve „3D“ film „Cesta ke hvězdám“. Podívali jsme se na Ještěd a ještě jsme stihli pozorování noční oblohy hvězdářským dalekohledem.

Shlédnout video

Křížová cesta

Křížová cesta

Obec Chotoviny se několik let snažila opravit místní křížovou cestu z roku 1808. Její stav před začátkem obnovy byl opravdu neutěšený. Pan starosta se s žádostí o pomoc na obnovení této cesty obrátil prostřednictvím p. profesorky Šedivé na studenty táborského gymnázia. Na nás studentech bylo nejen vymodelovat 13 keramických reliéfů, vyrobit figuríny ukřižovaných, ale i připravit text na informační tabuli.

Bližší informace naleznete na webových stránkách projektu Křížová cesta.