Domů
Menu

Studium

Dvojjazyčné studium vytváří dobré předpoklady pro vysokoškolské studium doma i v zahraničí

 -
 -
 -
Fotogalerie3

Dvojjazyčné česko-francouzské studium je určeno pro uchazeče, kteří v daném školním roce úspěšně ukončí 7. ročník ZŠ, popř. 2. ročník osmiletého gymnázia a u nichž jsou dobré studijní předpoklady pro střední, tak později i pro vysokou školu.

Znalost francouzštiny se nepožaduje!

 

 

Co znamená studium na dvojjazyčné sekci:

  • intenzivní výuka francouzštiny
  • na výuku angličtiny ze ZŠ se navazuje od 1. ročníku
  • práce pod vedením českých a francouzských profesorů
  • od 3. ročníku výuka vybraných předmětů ve francouzštině
  • maturitní zkouška z francouzského jazyka na jazykové úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce
  • po 3. ročníku možnost stipendií ve Francii (dokončení studia ve Francii)

 

 -
 -
 -
Fotogalerie3