Domů
Menu
Facebook Gymnázium Tábor Instagram Gymnázium Tábor Youtube kanál Gymnázia Pierra de Coubertina Padlet GPdC – prezentace studentských prací a úkolů zejména z distanční výuky

Projekt environmentální výchovy

Projekt environmentální výchovy

 -
 -
Fotogalerie2

V loňském školní roce si naše škola požádala v rámci dotačního programu města Tábora na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2018 o příspěvek na projekt "Třídíme efektivněji".

Město Tábor vyhodnotilo náš projekt jako smysluplný a přispělo ze 70% procent na nákup plastových nádob pro třídění plastového odpadu.
Již v prvním školním týdnu po prázdninách proběhlo rozmístění kontejnerů na plastový odpad do tříd a kabinetů a musím s potěšením konstatovat, že když se nabídla šance odpad třídit, řada ze studentů i učitelů ji okamžitě využila. Roste tak objem plastového odpadu, který je možno znovu recyklovat a snižujeme tak množství komunálního směsného odpadu.

Jsem ráda, že se daří dodržovat i "školní" pravidla třídění - vyhazování kelímků bez zbytku potravin, lahve sešlápnuté... a doufám, že budeme třídit i nadále a ve větším množství.

Eliška Turecká, školní koordinátor EVVO

 -
 -
Fotogalerie2