Domů
Menu
Facebook Gymnázium Tábor Instagram Gymnázium Tábor Youtube kanál Gymnázia Pierra de Coubertina Padlet GPdC – prezentace studentských prací a úkolů zejména z distanční výuky

Počet přihlášek a přijímaných žáků

Předpokládaný počet přijímaných pro školní rok 2024/2025

Nástup od 1. 9. 2024

 

Kód oboru Název oboru  počet přijímaných 2024
počet přihlášek 2023 počet přihlášek 2022
79-41-K/81 Gymnázium (osmileté) 30 110 109
79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium (šestileté) 30 103 58
79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté) 60 123 121

 

Každý žák se do roku 2023 mohl přihlásit ke zkouškám na dvě školy. Výše uvedené počty nemusí udávat skutečný zájem o studium. Řada žáků mohla být zapsaná ke zkouškám jen z důvodu konání druhého termínu! Může to být samozřejmě i opačně a většina žáků o studium zájem skutečně má. Pokud chcete u nás studovat nedejte se odradit počty uchazečů, číslo samo osobě nemusí mít žádnou vypovídající hodnotu o pravěděpodobnosti přijetí!!!