Domů
Menu
Facebook Gymnázium Tábor Instagram Gymnázium Tábor Youtube kanál Gymnázia Pierra de Coubertina Padlet GPdC – prezentace studentských prací a úkolů zejména z distanční výuky

Počet přihlášek a přijímaných žáků

Předpokládaný počet přijímaných pro školní rok 2023/2024

Nástup od 1. 9. 2023

Rozhodnutí ředitele školy o počtu přijímaných žáků v roce 2023 s nástupem od 1. 9. 2023

 

Kód oboru Název oboru  počet přijímaných 2023
počet přihlášek 2023 počet přihlášek 2022
79-41-K/81 Gymnázium (osmileté) 30 110 109
79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium (šestileté) 30 103 58
79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté) 60 123 121

 

Každý žák se může přihlásit ke zkouškám na dvě školy. Výše uvedené počty nemusí udávat skutečný zájem o studium. Řada žáků může být zapsaná ke zkouškám jen z důvodu konání druhého termínu! Může to být samozřejmě i opačně a většina žáků o studium zájem skutečně má. Tuto skutečnost každý rok zjistíme až podle počtu zápisových lístků po přijímacích zkouškách! Pokud chcete u nás studovat nedejte se odradit počty uchazečů!!!