Domů
Menu
Facebook Gymnázium Tábor Instagram Gymnázium Tábor Youtube kanál Gymnázia Pierra de Coubertina Padlet GPdC – prezentace studentských prací a úkolů zejména z distanční výuky

Počet přihlášek a přijímaných žáků

Předpokládaný počet přijímaných pro školní rok 2022/2023

Nástup od 1. 9. 2022

Rozhodnutí ředitele školy o počtu přijímaných žáků v roce 2022 s nástupem od 1. 9. 2022 - zde

 

Kód oboru Název oboru  počet přijímaných 2022
počet přihlášek 2022
79-41-K/81 Gymnázium (osmileté) 30 109
79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium (šestileté) 30 58
79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté) 60 119 + 2 (UK)