Domů
Menu
Facebook Gymnázium Tábor Instagram Gymnázium Tábor Youtube kanál Gymnázia Pierra de Coubertina Padlet GPdC – prezentace studentských prací a úkolů zejména z distanční výuky

Počet přihlášek a přijímaných žáků

Předpokládaný počet přijímaných pro školní rok 2024/2025

Nástup od 1. 9. 2024

 Oznámení o počtu přijímaných

Kód oboru Název oboru přijímaných 2024
přihlášky 2024 přihlášky 2023 přihlášky 2022
79-41-K/81 Gymnázium (osmileté) 30 103 / 22 / 6 110 109
79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium (šestileté) 30 38 / 36 / 8 103 58
79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté) 60 117 / 51 / 18 123 121

Přihlášky 2024 - první priorita / druhá priorita / třetí priorita