Domů
Menu
Facebook Gymnázium Tábor Instagram Gymnázium Tábor Youtube kanál Gymnázia Pierra de Coubertina Padlet GPdC – prezentace studentských prací a úkolů zejména z distanční výuky

Základní informace

Základní informace pro přijímací řízení na GPdC Tábor v roce 2021 (nástup od 1. 9. 2021)

 

Vyhlášení druhého kola PZ do oboru 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium, šestileté studium - informace

Podat přihlášku je nutné do 16. 6. 2021, vyhlášení výsledků 18. 6. 2021, nahlížení do spisu 17. 6. 13:00 - 16:15

 

 •  Všichni přihlášení uchazeči vykonají jednotné centrálně zadávané přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky
 • Organizací jednotných zkoušek bude zajišťovat Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT
 • Požadavky k jednotným přijímacím zkouškám:
  Matematika (PDF 442 kB),
  Český jazyk a literatura (PDF 625 kB)
 • Ilustrační testy pro jednotné přijímací zkoušky, včetně vzorově vyplněných záznamových archů, jsou na www.cermat.cz
 • Den otevřených dveří - info zde
 • U uchazečů o čtyřleté studium se bodují úspěchy ve sportovních a vědomostních soutěžích na základě předložených dokumentů
 • Na přihlášce ke studiu není třeba potvrzení od lékaře
 • Základní informace k přijímacímu řízení na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
 • Tiskopis přihlášky pro denní studium (PDF 239 kB) - vzor 2021
 • Jak vyplnit správně přihlášku - info zde
 • Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na naší škole - info zde
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti nepožadujeme

 

Zvláštní opatření pro rok 2021

Každý uchazeč o 4letý obor, který koná jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky ji absolvuje dvakrát (v 1. a 2. termínu). Pokud na jedné ze škol, na kterou se uchazeč hlásí, nebude jednotná zkouška organizována, bude skládat zkoušku uchazeč v prvním i druhém termínu na škole, kde se jednotná přijímací zkouška organizuje. Uchazeč obdrží pozvánku z jedné školy na oba termíny. Stejně tak uchazeč o 4letý obor, který se přihlásil jen na jednu školu skládá zkoušku dvakrát a to v 1. i 2. termínu.

Uchazeči o přijetí na 6letý a 8letý obor musí složit jednotnou přijímací zkoušku na všech školách s tímto oborem vždy. Pokud se přihlásili pouze na jednu školu, skládají zkoušku pouze jednou.

Text opatření

Povinnost doložit test před přijímací zkouškou, nebo doložení výjimky z testování -mimořádné opatření.

 

V březnu proběhla změna termínů konání PZ.

 

Bodované části přijímacího řázení:

4leté studium - jednotná přijímací zkouška z českého jazyka (50 bodů) a matematiky (50 bodů), vysvědčení (20 bodů), soutěže (30  bodů)

6leté studium - jednotná přijímací zkouška z českého jazyka (50 bodů) a matematiky (50 bodů), vysvědčení (20 bodů)

8leté studium - jednotná přijímací zkouška z českého jazyka (50 bodů) a matematiky (50 bodů), vysvědčení (20 bodů)

Kritéria přijímacího řízení v roce 2021

 

Uchazeč, který nekoná zkoušku z českého jazyka podle § 20 odst. 4 školského zákona, nekoná písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura v rámci jednotné zkoušky a ty součásti školní přijímací zkoušky, které ověřují znalosti českého jazyka. V den přijímací zkoušky tento uchazeč vykoná pohovor ověřující znalost českého jazyka, který je předpokladem pro zvládnutí studia. Pohovor proběhne časově v době konání zkoušky z českého jazyka. Žádost o prominutí zkoušky musí být součástí přihlášky ke studiu.

§ 20 odst. 4 školského zákona - Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

 

Informační letáky pro studium v roce 2021/2022

šestileté studium

osmileté studium

čtyřleté studium