Domů
Menu

Základní informace

 

Informace pro zájemce o studium na Gymnáziu Pierra de Coubertina

 • Všichni přihlášení uchazeči vykonají jednotné centrálně zadávané přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky
 • Organizací jednotných zkoušek bude zajišťovat Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT
 • Požadavky k jednotným přijímacím zkouškám:
  Matematika (PDF 442 kB),
  Český jazyk a literatura (PDF 625 kB)
 • Ilustrační testy pro jednotné přijímací zkoušky, včetně vzorově vyplněných záznamových archů, jsou na www.cermat.cz
 • Koncem ledna bude zahájena výuka v přípravný kurzech k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka; podrobnosti najdete na těchto webových stránkách
 • Uchazeči o osmileté vykonají navíc test všeobecných znalostí v rámci školní přijímací zkoušky
 • Pro uchazeče o studium připravujeme Den otevřených dveří
 • Podrobné informace budou v lednu 2019 zveřejněny v Kritériích přijímacího řízení pro přijímání ke studiu ve školním roce 2018/19.

Základní informace k přijímacímu řízení na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

 Informace k jednotlivým oborům vzdělání 

 

Tiskopis přihlášky pro denní studium (PDF 239 kB) - vzor 2018

Vzor vyplněné přihlášky (PDF 101 kB) - vzor 2018

 

Případné další tiskopisy přihlášek můžete získat na serveru Cermatu