Domů
Menu
Facebook Gymnázium Tábor Instagram Gymnázium Tábor Youtube kanál Gymnázia Pierra de Coubertina Padlet GPdC – prezentace studentských prací a úkolů zejména z distanční výuky

Základní informace

Základní informace pro přijímací řízení na GPdC Tábor v roce 2022 (nástup od 1. 9. 2022)

 

Bodované části přijímacího řázení:

4leté studium - jednotná přijímací zkouška z českého jazyka (50 bodů) a matematiky (50 bodů), vysvědčení (20 bodů), soutěže (30  bodů)

6leté studium - jednotná přijímací zkouška z českého jazyka (50 bodů) a matematiky (50 bodů), vysvědčení (20 bodů)

8leté studium - jednotná přijímací zkouška z českého jazyka (50 bodů) a matematiky (50 bodů), vysvědčení (20 bodů)

 

Kritéria přijímacího řízení v roce 2021

 

Uchazeč, který nekoná zkoušku z českého jazyka podle § 20 odst. 4 školského zákona, nekoná písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura v rámci jednotné zkoušky a ty součásti školní přijímací zkoušky, které ověřují znalosti českého jazyka. V den přijímací zkoušky tento uchazeč vykoná pohovor ověřující znalost českého jazyka, který je předpokladem pro zvládnutí studia. Pohovor proběhne časově v době konání zkoušky z českého jazyka. Žádost o prominutí zkoušky musí být součástí přihlášky ke studiu.

§ 20 odst. 4 školského zákona - Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

 

Informační letáky pro studium v roce 2021/2022

šestileté studium

osmileté studium

čtyřleté studium