Domů
Menu
Facebook Gymnázium Tábor Instagram Gymnázium Tábor Youtube kanál Gymnázia Pierra de Coubertina Padlet GPdC – prezentace studentských prací a úkolů zejména z distanční výuky

Základní informace

Základní informace pro přijímací řízení na GPdC Tábor v roce 2024 (nástup od 1. 9. 2024)

!Prováděcí vyhláška není ještě schválena, některé informace zde jsou orientační, zpracovány dle návrhu této vyhlášky!

Podrobnější text

Přihlášky

Termín podání 1.-20. února 2024

Přihláška lze podat čistě přes informační systém (nutná bankovní identita nebo datová schránka), v listinné podobě, nebo kombinací obojího (zadat přes IS - vytisknout doma - dodat do školy výtisk - škola ověří totožnost - potvrdí v IS).

Lze podat až 3 přihlášky. V přihláškách se uvádí priorita škol. Po podáním přihlášky již tato priorita nejde měnit!!! Když se uchazeč "dostane" na všechny tři školy. Informační systém jej ze druhé a třetí školy automaticky vyškrtne a povinně "nastupuje" na školu s nejvyšší prioritou. Pokud oznámí, že nenasatoupí, nemůže nastoupit na druhou a třetí školu v pořadí zájmu ani v případě, že na školách bude volné místo. Může se na tyto školy přihlásit až do druhého kola PZ.

 

Další informace

 • Všichni přihlášení uchazeči vykonají jednotné centrálně zadávané přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky
 • Organizací jednotných zkoušek bude zajišťovat Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT
 • Požadavky k jednotným přijímacím zkouškám:
  Matematika
  Český jazyk a literatura
 • Ilustrační testy pro jednotné přijímací zkoušky jsou zde.
 • Den otevřených dveří - info zde
 • Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na naší škole - info zde
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti nepožadujeme
 • Termíny PZ v roce 2024

 

Bodované části přijímacího řázení na GPdC Tábor v roce 2024:

4leté studium - jednotná přijímací zkouška z českého jazyka (50 bodů) a matematiky (50 bodů), vysvědčení (20 bodů)

6leté studium - jednotná přijímací zkouška z českého jazyka (50 bodů) a matematiky (50 bodů), vysvědčení (20 bodů)

8leté studium - jednotná přijímací zkouška z českého jazyka (50 bodů) a matematiky (50 bodů), vysvědčení (20 bodů)

 

Uchazeč, který nekoná zkoušku z českého jazyka podle § 20 odst. 4 školského zákona, nekoná písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura v rámci jednotné zkoušky a ty součásti školní přijímací zkoušky, které ověřují znalosti českého jazyka. V den přijímací zkoušky tento uchazeč vykoná pohovor ověřující znalost českého jazyka, který je předpokladem pro zvládnutí studia. Pohovor proběhne časově v době konání zkoušky z českého jazyka. Žádost o prominutí zkoušky musí být součástí přihlášky ke studiu, stejně jako žádost o skládání zkoušky v ukrajinském jazyce.

§ 20 odst. 4 školského zákona - Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.