Domů
Menu
Facebook Gymnázium Tábor Instagram Gymnázium Tábor Youtube kanál Gymnázia Pierra de Coubertina Padlet GPdC – prezentace studentských prací a úkolů zejména z distanční výuky

Základní informace

Základní informace pro přijímací řízení na GPdC Tábor v roce 2024 (nástup od 1. 9. 2024)

Nejčastnější dotazy k PZ a studiu na naší škole

Metodika PZ v roce 2024

Vyhláška od 1. 1. 2024

Kritéria PZ 2024

Přihlášky

Přihláška lze podat čistě přes informační systém DIPSY www.dipsy.cz (nutná bankovní identita nebo datová schránka), v listinné podobě, nebo kombinací obojího (zadat přes IS - vytisknout doma - dodat do školy výtisk - škola ověří totožnost - potvrdí v IS). Termín podání 1.-20. února 2024.

Lze podat až 3 přihlášky. V přihláškách se uvádí priorita škol. Po podáním přihlášky již tato priorita nejde měnit!!! 

 

Jako povinné přílohy v DIPSY jsou uvedeny:

  • Vysvědčení z posledního pololetí (nebo výpis vysvědčení) a konce předchozího školního roku.
  • Doklad o splnění povinné školní docházky - toto potvrzení vložíte do systému až v červnu. Systém přihlásí uchazeče i bez této povinné přílohy.

 

Přihláška 2024 pdf

Přihláška 2024 xlsx

Oznámení o počtu přijímaných

 

 

Další informace

  • Všichni přihlášení uchazeči vykonají jednotné centrálně zadávané přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky
  • Organizací jednotných zkoušek bude zajišťovat Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT
  • Požadavky k jednotným přijímacím zkouškám: Matematika, Český jazyk a literatura
  • Ilustrační testy pro jednotné přijímací zkoušky jsou zde.
  • Den otevřených dveří - info zde
  • Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na naší škole - info zde
  • Potvrzení o zdravotní způsobilosti nepožadujeme
  • Termíny PZ v roce 2024

 

Bodované části přijímacího řázení na GPdC Tábor v roce 2024:

4leté studium - jednotná přijímací zkouška z českého jazyka (50 bodů) a matematiky (50 bodů), vysvědčení (20 bodů)

6leté studium - jednotná přijímací zkouška z českého jazyka (50 bodů) a matematiky (50 bodů), vysvědčení (20 bodů)

8leté studium - jednotná přijímací zkouška z českého jazyka (50 bodů) a matematiky (50 bodů), vysvědčení (20 bodů)

Uchazeč, který nekoná zkoušku z českého jazyka podle § 20 odst. 4 školského zákona, nebo podle OOP Ukrajina nekoná písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura v rámci jednotné zkoušky a ty součásti školní přijímací zkoušky, které ověřují znalosti českého jazyka. V den přijímací zkoušky tento uchazeč vykoná pohovor ověřující znalost českého jazyka, který je předpokladem pro zvládnutí studia. Pohovor proběhne časově v době konání zkoušky z českého jazyka. Žádost o prominutí zkoušky musí být součástí přihlášky ke studiu, stejně jako žádost o skládání zkoušky v ukrajinském jazyce a doložení statutu uprchlíka. Zkouška pro ukrajinské uchazeče z matematiky bude podle OOP časově o 25 % navýšena.

§ 20 odst. 4 školského zákona - Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

 

Mechanismus přijetí

Uchazči jsou na všech třech školách, kam podali přihlášku seřazeni podle počtu bodů a podle kritérií jednotlivých škol se buď na příslušnou školu "dostanou" nebo "nedostanou". Reálně je uchazeč přijat jen do jedné školy a to do té s nejvyšší prioritou, kam se "dostal".  Z ostatních je vyškrtnut.

Když se uchazeč "dostane" na všechny tři školy. Informační systém jej ze druhé a třetí školy automaticky vyškrtne a povinně "nastupuje" na školu s nejvyšší prioritou. Na místa za takto vyškrtnuté uchazeče ze druhé a třetí školy automaticky nastupují ti, kteří se původně na tyto školy "nedostali" = skončili pod pomyslnou čarou. Vše probíhá automaticky a zveřejňuje se až definitivní pořadí po výše uvedených procedurách. Uchazeč, který se "nevešel" na žádnou ze tří škol, podává přihlášku do druhého kola. Druhé kolo probíhá procesně stejně jako kolo první. Uchazeč však již nedělá žádné zkoušky, systém počítá výledky z prvního kola.

Pokud uchazeč oznámí, že na školu, kam byl reálně přijat, nenasatoupí, nemůže nastoupit na druhou a třetí školu v pořadí zájmu ani v případě, že na školách bude volné místo. Může se na tyto školy přihlásit až do druhého kola PZ. Podrobně je vše uvedeno v dokumentu Metodika PZ v roce 2024.