Domů
Menu

Základní informace

Informace pro zájemce o studium na Gymnáziu Pierra de Coubertina

 • Všichni přihlášení uchazeči vykonají jednotné centrálně zadávané přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky
 • Organizací jednotných zkoušek bude zajišťovat Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT
 • Požadavky k jednotným přijímacím zkouškám:
  Matematika (PDF 442 kB),
  Český jazyk a literatura (PDF 625 kB)
 • Ilustrační testy pro jednotné přijímací zkoušky, včetně vzorově vyplněných záznamových archů, jsou na www.cermat.cz
 • Koncem ledna bude zahájena výuka v přípravný kurzech k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka; podrobnosti najdete na těchto webových stránkách
 • Do výsledku přijímacího řízení se počítá lepší ze dvou výsledků centrálně zadávané zkoušky z českého jazyka a matematiky
 • U všech oborů se hodnotí dvě poslední vysvědčení
 • Uchazeči o osmileté studium vykonají navíc test všeobecných znalostí v rámci školní přijímací zkoušky
 • U uchazečů o čtyřleté studium se bodují úspěchy na sporotvních a vědomostních soutěží na základě předložených dokumentů
 • Den otevřených dveří 9. ledna 2019.

 

Uchazeč, který nekoná zkoušku z českého jazyka podle § 20 odst. 4 školského zákona, nekoná písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura v rámci jednotné zkoušky a ty součásti školní přijímací zkoušky, které ověřují znalosti českého jazyka. V den přijímací zkoušky tento uchazeč vykoná pohovor ověřující znalost českého jazyka, který je předpokladem pro zvládnutí studia. Pohovor proběhne časově v době konání zkoušky z českého jazyka. Žádost o prominutí zkoušky musí být součástí přihlášky ke studiu.

§ 20 odst. 4 školského zákona - Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

 

Základní informace a postup při přijímacím řízení od podání přihlášky až po přijetí/odvolání v roce 2019 (nástup od 1. 9. 2019)

Podrobná kritéria přijímacího řízení v roce 2019 (nástup od 1. 9. 2019)

 

Tiskopis přihlášky pro denní studium (PDF 239 kB) - vzor 2019

Vzor vyplněné přihlášky (PDF 101 kB) - vzor 2019

 

Základní informace a dokumenty k přijímacímu řízení na stránkách společnosti CERMAT

Základní informace k přijímacímu řízení na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

 

Rámcový učební plán jednotlivých oborů