Domů
Menu
Facebook Gymnázium Tábor Instagram Gymnázium Tábor Youtube kanál Gymnázia Pierra de Coubertina Padlet GPdC – prezentace studentských prací a úkolů zejména z distanční výuky

Dokumenty ke stažení / podání žádostí

Dokumenty a formuláře pro studenty a rodiče ke stažení.

Pokud podáváte žádost bez využití níže uvedených formulářů, v žádosti uvádějte:

 • jméno a příjmení žáka
 • třídu
 • datum narození
 • adresu
 • email
 • podpis
 • jméno zákonného zástupce

Zletilý žák musí žádat svým jménem

 

Žádosti se podávají k ředitelství školy, zastoupené ředitelem školy RNDr. Petrem Nývltem, Ph.D.

Žádost se předává třídnímu učiteli, osobně na sekretariát školy, nebo poštou na adresu:

Gymnázium Pierra de Coubertina Nám. Fr. Křižíka 860 390 01 Tábor

Lze také použít elektronické podání žádosti na email: skola@gymta.cz,datovou schránkou acjkfvv, přes Bakaláře - Komens

V opodstatněných důvodech lze zažádat o povolení pozdního příchodu do školy nebo dřívějšího odchodu z vyučování. Důvodem může být například špatné dopravní spojení do místa bydliště. Žádost o povolení pozdního příchodu do školy nebo dřívějšího odchodu se podává k rukám zástupců ředitele.

Formulář žádosti o pozdní příchod, dřívější odchod z vyučování

 

V případě dlouhodobější nemoci nebo úrazu lze požádat o částečné nebo úplné osvobození z tělesné výchovy. Vyplněný formulář od lékaře a zákonných zástupců (zletilého žáka) odevzdáte na sekretariátu školy. V tištěné podobě jej lze vyzvednou v kanceláři zástupců školy. Žádost se doručuje poštou nebo osobně na sekretariát školy.

Formulář žádosti o uvolnění z tělesné výchovy

 

Pokud potřebujete uvolnit z vyučování na 3 a více dnů (rodinná dovolená, sportovní soustředění...) žádáte ředitele školy o uvolnění. Žádost se předává třídnímu učiteli, který ji po vyjádření postupuje řediteli školy ke schválení. Rozhodnutí o uvolnění Vám bude posláno emailem. V případě, že se jedná o sportovní soustředění, aktivity ZUŠ nebo jiných organizací, můžete žádost podpořit vyjádřením organizace.

Formulář - žádost o uvolnění z vyučování na 3 a více dnů

 

Pokud chcete změnit volitelný předmět, použijte níže uvedenou žádost. Vyplněnou ji předejte na sekretariát školy.

Formulář - žádost o změnu volitelného předmětu

 

Školní rok 2023/2024v datech (termíny, uzavření klasifikace, rodičovské schůzky, přijímací zkoušky, prázdniny...).

Školní rok v datech 2023/2024

 

Škola zajišťuje stravování ve své budově. Níže najdete přihlášku ke stravování.

Přihláška ke stravování

 

Při žádosti o individuální studijní plán je potřeba podat žádost podle pokynů v šedém sloupci vpravo. Za žáky mladší 18 let podává žádost zákonný zástupce a žák žádost spolupodepisuje. Je potřeba uvést přesné datum začátku a konce období, na kdy má být IVP schválen. Součástí žádosti je také nutné uvést důvod žádosti, případně jej doložit dokumentem, který dokládá důvody žádosti (např. lékařská zpráva, potvrzení sporotvního svazu o reprezentaci, potvrzení o budoucím studiu v zahraničí...)

 

 

 

Pokud podáváte žádost bez využití níže uvedených formulářů, v žádosti uvádějte:

 • jméno a příjmení žáka
 • třídu
 • datum narození
 • adresu
 • email
 • podpis
 • jméno zákonného zástupce

Zletilý žák musí žádat svým jménem

 

Žádosti se podávají k ředitelství školy, zastoupené ředitelem školy RNDr. Petrem Nývltem, Ph.D.

Žádost se předává třídnímu učiteli, osobně na sekretariát školy, nebo poštou na adresu:

Gymnázium Pierra de Coubertina Nám. Fr. Křižíka 860 390 01 Tábor

Lze také použít elektronické podání žádosti na email: skola@gymta.cz,datovou schránkou acjkfvv, přes Bakaláře - Komens