Domů
Menu

Estetická výchova

Vítáme Vás na stránkách estetické výchovy!

V tomto roce zajišťují výuku estetické výchovy:

Mgr. Aleš Růžička
ruzicka@gymta.cz
Předseda předmětové komise, výuka výtvarné výchovy

Mgr. Miroslava Kloboučníková
kloboucnikova@gymta.cz
Výuka hudební výchovy

Mgr. Lenka Kocová
kocova@gymta.cz
Výuka výtvarné výchovy

 

Připravované akce v 1. pololetí školního roku 2018/2019 :

4. 10. - edukativní koncert v Rudolfinu pro 1. B a výstava českého kubismu

25. 10. - výstava Designblok 2018 pro 2. ročníky

26. 11. - edukativní koncert v Rudolfinu pro 1. C a výstava českého kubismu

27. 11. - lektorský program k výstavě F. Kupky "Cesty k abstrakci" pro třídu V3.G