Domů
Menu
Facebook Gymnázium Tábor Instagram Gymnázium Tábor Youtube kanál Gymnázia Pierra de Coubertina Padlet GPdC – prezentace studentských prací a úkolů zejména z distanční výuky

Proč si vybrat naši školu?

Vážení uchazeči o studium, vážení rodiče,

v našem městě a regionu je několik podobných středních škol, které poskytují gymnaziální vzdělání nebo jiný typ studia určený pro žáky, kteří chtějí získat kvalitní vzdělání a přípravu na kvalitní vysokou školu. Nabízíme Vám několik důvodů, proč si vybrat právě naší školu - Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor.

Koncepce školy 2023+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše škola nabízí 3 obory studia a patří v rámci regionu mezi větší gymnázia. Z tohoto důvodu můžeme nabídnout pro osmileté a čtyřleté studium učební plán, který umožňuje ve třetím a čtvrtém ročníku velké množství volitelných předmětů. Studenti ve čtvrtém ročníku absolvují povinně pouze matematiku, jazyky a tělesnou výchovu. Ostatní předměty jsou volitelné. Takto se naši studenti profilují pro své budoucí kariérní zaměření. Nabízíme jako druhý jazyk španělštinu, němčinu, francouzštinu a ruštinu.

Nesedíme jen v lavicích. Každá třída absolvuje za rok až 3 exkurze, třídenní projektové dny a dvou až třídenní výlet. Pořádáme adaptační kurzy, lyžařské kurzy, sportovně turistický kurz, ekologický kurz, výměnné pobyty a zájezdy (za školní rok vyjedeme i 6x do zahraničí a přivítáme 6x naše zahraniční partnery u nás na škole).

Máme vysokou úspěšnost u státní maturity. Úspěšnost se pohybuje nad 95%. Naši absolventi se dostávají na prestižní vysoké školy.

Máme vybavené laboratoře biologie, chemie a fyziky a stále pracujeme na jejich modernizaci a zdokonalování. Praktická cvičení z těchto předmětů jsou součástí studia všech oborů.

Ve škole se věnujeme divadlu, máme pěvecký sbor, pořádáme školní festival, žáci se mohou zapojit do projektu DofE nebo Evropského parlamentu mládeže.

Studium bilingvní sekce zaručuje absolventům vynikající úroveň znalosti francouzského jazyka. Při studiu se používá specifické metodiky vycházející z metod používaných ve Francii. Každoročně někteří žáci odchází studovat do Francie. Pracují u nás tři rodilí mluvčí.

Studenti všech oborů ve všech ročnících často navštěvují umělecké školy, sportovní kluby a oddíly - nežijí jen školou a učením. Škola je bezpečná a je připravena komunikovat a řešit případné problémy. Pro zvlášť nadané žáky můžeme připravit individuální studijní plán, aby se mohli věnovat sportovní nebo vědecké kariéře již při studiu na gymnáziu.

Naše škola je vhodná pro všechny, kteří se rádi aktivně zapojují do výuky. Mají široké spektrum zájmů a zároveň se dovedou zakousnout do problému, nebo se chtějí některému předmětu věnovat hlouběji.

 

Koncepce školy 2023+