Domů
Menu

Volitelné předměty

Elektronické přihlášky

Volitelné předměty ve školním roce 2018/19

Přihlašování na volitelné předměty bylo 9. dubna definitivně ukončeno. Všechny přihlášky byly potvrzeny v podobě, v jaké si je žáci vložili do přihlašovacího systému.

Případné dodatečné změny v přihláškách je možné učinit již jen na základě písemné žádosti adresované řediteli školy.

Bližší informace pro: 2. ročníky, sextu a 4.A, 3. ročníky, septimu a 5.A.