Domů
Menu

Volitelné předměty

Volitelné předměty ve školním roce 2020/21

Přehled volitelných předmětů
Elektronické přihlášky

Přihlašování na volitelné předměty bylo 5. dubna definitivně ukončeno. Všechny přihlášky byly potvrzeny v podobě, v jaké si je žáci vložili do přihlašovacího systému.

Případné dodatečné změny v přihláškách je možné učinit již jen na základě písemné žádosti adresované řediteli školy.