Domů
Menu

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení pro studenty a rodiče.

V opodstatněných důvodech lze zažádat o povolení pozdního příchodu do školy nebo dřívějšího odchodu z vyučování. Důvodem může být například špatné dopravní spojení do místa bydliště. Žádost o povolení pozdního příchodu do školy nebo dřívějšího odchodu se podává k rukám zástupců ředitele.

Formulář žádosti o pozdní příchod, dřívější odchod z vyučování

 

V případě dlouhodobější nemoci nebo úrazu lze požádat o částečné nebo úplné osvobození z tělesné výchovy. Vyplněný formulář od lékaře a zákonných zástupců (zletilého žáka) odevzdáte na sekretariátu školy. V tištěné podobě jej lze vyzvednou v kanceláři zástupců školy. Žádost se doručuje poštou nebo osobně na sekretariát školy.

Formulář žádosti o uvolnění z tělesné výchovy

 

Pokud potřebujete uvolnit z vyučování na 3 a více dnů (rodinná dovolená, sportovní soustředění...) žádáte ředitele školy o uvolnění. Žádost se předává třídnímu učiteli, který ji po vyjádření postupuje řediteli školy ke schválení. Rozhodnutí o uvolnění Vám bude posláno emailem. V případě, že se jedná o sportovní soustředění, aktivity ZUŠ nebo jiných organizací, můžete žádost podpořit vyjádřením organizace.

Formulář - žádost o uvolnění z vyučování na 3 a více dnů

 

Školní rok 2018/2019 v datech (termíny, uzavření klasifikace, rodičovské schůzky, přijímací zkoušky, prázdniny...).

Školní rok v datech 2018/2019

 

Škola zajišťuje stravování ve své budově. Níže najdete přihlášku ke stravování.

Přihláška ke stravování

 

Informace pro zájemce o studium ve školním roce 2018/2019

Obor po 9. třídě

Obor po 5. třídě

Obor po 7. třídě - bilingvní studium