Domů
Menu
Facebook Gymnázium Tábor Instagram Gymnázium Tábor Youtube kanál Gymnázia Pierra de Coubertina Padlet GPdC – prezentace studentských prací a úkolů zejména z distanční výuky

Konzultační odpoledne

Druhé konzultační odpoledne ve školním roce 2023/2024

17. dubna 2024 od 14:30 do 18:00, schůzky jednotlivých tříd od 16:00. Mluvčí tříd sborovna 15:30.

Program

14:30 – 18:00   všichni vyučující (kromě chybějících učitelů uvedených níže) budou v tomto čase k dispozici ve svých kabinetech (viz přiložená tabulka), případně na jiném místě ve škole

15:00 – 15:30   schůze správní rady Nadačního fondu Gymnázia v ředitelně školy

15:30 – 16:00 schůzka mluvčích jednotlivých tříd ve sborovně školy (Pokud se schůzky nebude moci zúčastnit mluvčí třídy, dostaví se na schůzku třídní učitel, ten potom nebude v této době k zastižení ve svém kabinetě.)

16:00 - ? schůzka rodičů s třídními učiteli v kmenových třídách třídní učitelé nebudou touto dobou k zastižení ve svých  kabinetech (seznam třídních učitelů v příloze)

 

Rozmístění kabinetů

Nepřítomní vyučující: 

Níže uvedení vyučující nebudou během konzultačního odpoledne přítomni ve škole. V případě potřeby je můžete kontaktovat zprávou Komens v Bakalářích.

  • Miroslav Beran
  • Moïse Lemonnier
  • Neil Kisby
  • Jana Lešková
  • Kateřina Rinkeová
  • Pavel Tlustý
  • Zuzana Zelinková