Domů
Menu

Konzultační odpoledne

Konzultační odpoledne ve školním roce 2019/2020 proběhne opět dvakrát.

20. listopadu 2019 od 14:15 - 18:00, schůzky jednotlivých tříd od 16:00

22. dubna      2020 od 14:15 - 18:00, schůzky jednotlivých tříd od 16:00

 

Konzultační odpoledne se týká všech 22 tříd.

Harmonogram konzultačního odpoledne ve středu 20. listopadu 2019:

14:15 – 16:00, 16:30 – 18:00 individuální informace o prospěchu a chování žáků podle zájmu rodičů;
vyučující budou přítomni ve svých kabinetech
16:00 – 16:30 třídní schůzky jednotlivých tříd v kmenových učebnách
15:00 – 15:30 schůze správní rady Nadačního fondu Gymnázia Tábor v ředitelně
15:30 – 16:00 schůzka mluvčích tříd ve sborovně*

*Pokud se schůzky nebude moci zúčastnit mluvčí třídy, dostaví se k jednání do sborovny třídní učitel, který přirozeně v té době nebude moci být k dispozici ve svém kabinetě.

Nepřítomní vyučující:

 • Petr Nývlt – nemoc
 • Lucie Beránková – bude přítomna od 14:15 do 16:00 (rodinné důvody)
 • Lea Doudová – doprovod družstva žáků na závody v plavání, na svém stanovišti bude od 15:00
 • Miroslava Kloboučníková – bude přítomna v atelieru od 16:00 (zkouška pěveckého sboru)
 • Jana Lešková – nemoc
 • Petra Nagyová – náhradní volno (rodinné důvody)
 • Emil Nývlt – dovolená (jednání školského výboru v Českých Budějovicích)
 • Kateřina Rinkeová – bude přítomna na svém stanovišti od 16:00 (zkouška pěveckého sboru)
 • Petra Rybáková – nemoc
 • Pavel Tlustý – pracovní povinnosti u druhého zaměstnavatele
 • Martin Vácha – bude přítomen od 15:00 (pravidelná výuka do 15:00)
 • Anita Vaňková – bude přítomna na svém stanovišti od 16:00 (zkouška pěveckého sboru)
 • Miroslav Velík – bude přítomen na svém stanovišti od 15:30 (webinář k programu Erasmus+)

Stanoviště vyučujících a rozmístění kabinetů