Domů
Menu

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Eva Kotrčková - výchovná poradkyně

Poradenská a metodická činnost v oblastech: kariérového poradenství, procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna), vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.

608627937
evakotr@gmail.com

 

Mgr. Eliška Rejlková - školní psycholožka

Školní psycholog vykonává činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační, pracuje se žáky, pedagogy i rodiči. Zejména se věnuje:

  • Individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení)
  • Krizová intervence a zpracování krize pro žáky a rodiče
  • Kariérové poradenství u žáků
  • Techniky a hygiena učení
  • Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními

Pravidelná pracovní doba:

Pondělí 7:30 – 11:30

Úterý 7:00 -8:00 a 10:25 – 13:25 

Středa 7:30 – 11:30 a 13:00 – 16:00

Jiné konzultační hodiny lze případně domluvit.

 

770779600
info@psychologtabor.cz

Etický kodex školních psychologů (dokument Národního ústavu pro vzdělávání)

 

Mgr. Michal Kramář - školní metodik prevence rizikového chování

Poradenská a metodická činnost pro žáky, zákonné zástupce a zaměstnance v oblastech rizikového chování (šikana, užívání OPL, poruchy příjmu potravin, záškoláctví, bezpečnost na sociálních sítích, neprospěch...)

michal.kramar@centrum.cz

 

Rádi Vám pomůžeme!