Domů
Menu
Facebook Gymnázium Tábor Instagram Gymnázium Tábor Youtube kanál Gymnázia Pierra de Coubertina Padlet GPdC – prezentace studentských prací a úkolů zejména z distanční výuky

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Eva Kotrčková - výchovná poradkyně

Nabízí poradenské služby pro studenty, rodiče i učitele. A to v oblasti školního ne/úspěchu, volby VŠ, profesního zaměření, studijních návyků, komunikace učitel-rodič-student.

608627937
evakotr@gmail.com

 

Mgr. Šárka Fořtová - školní psycholožka

Nabízí individuální psychologické poradenství a krizovou intervenci pro studenty i podporu rodičům a učitelům. Studenti zde mohou řešit osobní i školskou problematiku, emoční obtíže a studijní návyky.

724766408
sfortova@gymta.cz

Pravidelná pracovní doba:

Pondělí   8:30 – 15:30

Úterý     8:30 – 16:30

Jiné konzultační hodiny lze případně domluvit.

 

Etický kodex školních psychologů (dokument Národního ústavu pro vzdělávání)

Informovaný souhlas zákonného zástupce s činností školního psychologa

 

Mgr. Michal Kramář - školní metodik prevence rizikového chování

Pro studenty, učitele i rodiče zajišťuje preventivní programy a osvětovou činnost. Věnuje se prevenci a řešení šikany, kyberšikany, rizikového chování na sociálních sítích, užívání návykových látek. Pracuje s třídním kolektivem.

michal.kramar@centrum.cz

 

Rádi Vám pomůžeme!