Domů
Menu

Další aktuální informace o přípravě nové maturitní zkoušky jsou dostupné na internetových stránkách MŠMT a Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání: www.msmt.cz, www.novamaturita.cz, www.cermat.cz