Domů
Menu

Konzultační hodiny učitelů

Pokud bude příslušný učitel přítomen ve stanovený den ve škole (viz informace o suplování nebo informace v programu Bakaláři), bude během konzultačních hodin přítomen ve svém kabinetě.

Doporučujeme sjednat si návštěvu předem.