Domů
Menu
Facebook Gymnázium Tábor Instagram Gymnázium Tábor Youtube kanál Gymnázia Pierra de Coubertina Padlet GPdC – prezentace studentských prací a úkolů zejména z distanční výuky

Sportovní hala

Slavnostně byla hala otevřena 17. listopadu 1997.

Gymnázium Pierra de CoubertinaMyšlenka samostatné tělocvičny spojující na severní straně křídla secesní budovy gymnázia (reálky) se datuje od doby výstavby počátkem století (1904–1906). K výstavbě v plánech navržené tělocvičny nedošlo zejména z finančních důvodů. Stejný osud stihl i záměr z poloviny 70. let a z konce 80. let. K realizaci došlo až v letech 1996–1997. Za podpory Města Tábor, Ministerstva školství, Školského úřadu v Táboře a úsilí ředitelství školy, byla vybudována moderní sportovní hala s posilovnou a účelně využitým prostorem pro tři nové učebny.

Projekt je dílem Atelieru ing. arch. Šimečka, vlastní stavbu realizovala Stavební firma Dvořák. Stavba byla pořízena celkovým nákladem 32 milionů Kč včetně projekce a vybavení. Finanční prostředky poskytl stát, stavební pozemek darovalo Město Tábor.