Domů
Menu

Druhé kolo přijímacího řízení

Ředitel Gymnázia Pierra de Coubertina vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení
v oboru vzdělání 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium, šestileté studium.
Termín podání přihlášek: 19. 6. 2019
Přijímací zkoušky: 21. 6. 2019
Počet volných míst: 1

Výsledky druhého kola přijímacího řízení oboru vzdělání 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium, šestileté studium

Přijímací zkoušky: Žáci, kteří úspěšně konali jednotné přijímací zkoušky v řádném termínu a doloží, že jejich bodový zisk je alespoň 10% z maximálního počtu bodů, přijímací zkoušky nekonají.

Ostatní uchazeči vykonají školní přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky v rozsahu učiva 7. ročníku ZŠ.

Tiskopisy přihlášek je možno vyzvednout v kanceláři školy. Lze rovněž používat tiskopisy stažené z Internetu (např. https://www.cermat.cz/prihlasky-na-sl-1404035556.html).

Uchazeči, kteří se zúčastnili přijímacího řízení na Gymnáziu Pierra de Coubertina již v prvním kole, nemusí mít znovu potvrzený prospěch ze ZŠ (vyplní jen přední stranu přihlášky).

Přílohy: