Domů
Menu

Základní údaje k maturitní zkoušce na GPdC Tábor

Maturitní zkoušky se budou konat dle zákona č. 135/2020 Sb.

čestné prohlášení - vytisknout a přinést k první MZ

Termíny MZ jaro 2020

Společná část MZ

Didaktické testy

 • 1. 6. 2020 - DT SČ Matematika, Anglický jazyk a Francouzský jazyk
 • 2. 6. 2020 - DT SČ Český jazyk a literatura, Španělský jazyk, Německý jazyk
 • 3. 6. 2020 - DT SČ Matematika plus

 Písemné zkoušky

 • Odpadají

 Ústní zkoušky ČJ A CJ

 • 15-19. 6. 2020 - 4. B a V8.G
 • 22-26. 6. 2020 - 4. C
 • 22-23. 6. 2020 - 6. A

 

Profilová část MZ

Písemné a praktické profilové zkoušky

 • 3. 6. 2020 - PP Francouzský jazyk a literatura 5. A
 • 4. 6. 2020 - PP Fyzika, PP Chemie 6. A
 • 5. 6. 2020 - PP i PR Chemie a Tělesná výchova, PP Fyzika 6. A
 • 10. 6. 2020 - PP Anglický jazyk, PP Matematika 6. A
 • 11. 6. 2020 - PP Německý jazyk a Španělský jazyk, PP Dějepis 6. A
 • 12. 6. 2020 - PP Zeměpis 6. A

 

Ústní profilové zkoušky

 • 15-19. 6. 2020 - 4. B a V8.G
 • 22-26. 6. 2020 - 4. C
 • 22-23. 6. 2020 - 6. A
 • 24. 6. 2020 - Francouzský jazyk 5. A

 

Termíny MZ jaro 2020

Kalendář s termíny konce školního roku, společné i profilové části maturitních zkoušek včetně maturitních zkoušek tříd 5. A a 6. A

Časové schéma DT SČ jaro 2020

Organizace MZ vzhledem k epidemii COVID-19 (platný k 13. 5. 2020)

 • Pravidla jsou stejná jako pro konzultace (rouškana chodbách ve třídách ne)
 • Veřejnost nesmí být u praktických zkoušek (Bi, Ch, TV)
 • Ve třídě max. 15 osob vyjma písemných zkoušek
 • Při příchodu na první DT je nutné odevzdat Čestné prohlášení (odevzdávají i ti, kteří jej odevzdali při konzlutaci).
 • Nebude žádný společný nástup ani závěr MZ
 • udržovat odstup minimálně 1,5 metru bez roušek
 • Neshlukovat se zbytečně v prostorách školy
 • Ve třídách provést desinfekci rukou

Podrobnější informace ke změnám u profilových zkoušek zde.

 

 

Obory vzdělání: 79-41-K/41 čtyřleté studium
  79-41-K/81 osmileté studium

Nabídka povinných a volitelných předmětů a důležité termíny pro školní rok 2019/2020 - dokument ke stažení

 

Obor vzdělání: 79-41-K/610 šestileté dvojjazyčné studium

Nabídka povinných a volitelných předmětů a důležité termíny pro školní rok 2019/2020 - dokument ke stažení

 

Informace k žádostem o nahrazení profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky 

Informace ke stažení

 

Tiskopis žádosti o nahrazení profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky 

Žádost ke stažení (docx) 2019/2020

Žádost ke stažení (pdf) 2019/2020

 

Seznam jazykových zkoušek, kterými lze nahradit profilovou zkoušku z cizího jazyka (pro naší školu platí pro jazyk anglický, francouzský, španělský a německý)

Seznam ke stažení 2019/2020