Domů
Menu

Základní údaje k maturitní zkoušce na GPdC Tábor

Maturitní zkoušky v roce 2020/2021

Podoba maturitní zkouška se novelou maturitní vyhlášky v roce 2021 změní. Počty předmětů zůstávají (nově přibývá jen písemná práce ze všech cizích jazyků v profilové zkouššce), ale přesouvají se některé části společné části do části porfilové. Společná část maturitní zkoušky bude složena jen z didaktických testů. Tyto testy budou hodnoceny pouze splnil/nesplnil. Níže jsme pro Vás připravili dva dokumnety, které ukazují nové schéma maturitní zkoušky.

Schéma pro čtyřletý a osmiletý obor

Schéma pro bilingvní obor

Obory vzdělání: 79-41-K/41 čtyřleté studium
  79-41-K/81 osmileté studium

Nabídka povinných a volitelných předmětů a důležité termíny pro školní rok 2020/2021 - dokument ke stažení

 

Obor vzdělání: 79-41-K/610 šestileté dvojjazyčné studium

Nabídka povinných a volitelných předmětů a důležité termíny pro školní rok 2020/2021 - dokument ke stažení

 

AKTUÁLNÍ PRO ROK 2021

Informace k žádostem o nahrazení profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky pro rok 2020/2021

Nahradit certifikátem lze nově i přesunutou ústní zkoušku a písemnou práci společné zkoušky, ze které se stala povinná profilová jazyková zkouška. Pokud tuto část nahradíte, tak skládáte ve společné části pouze didaktický test.

Informace ke stažení

 

Tiskopis žádosti o nahrazení profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky 

Žádost ke stažení (docx) 2020/2021

Žádost ke stažení (pdf) 2020/2021

 

Seznam jazykových zkoušek, kterými lze nahradit profilovou zkoušku z cizího jazyka (pro naší školu platí pro jazyk anglický, francouzský, španělský a německý)

Seznam ke stažení 2020/2021