Domů
Menu
Facebook Gymnázium Tábor Instagram Gymnázium Tábor Youtube kanál Gymnázia Pierra de Coubertina Padlet GPdC – prezentace studentských prací a úkolů zejména z distanční výuky

Základní údaje k maturitní zkoušce na GPdC Tábor

Maturitní zkoušky v roce 2020/2021

Podoba maturitní zkouška se novelou maturitní vyhlášky v roce 2021 změní. Počty předmětů zůstávají (nově přibývá jen písemná práce ze všech cizích jazyků v profilové zkoušce), ale přesouvají se některé části společné části do části porfilové. Společná část maturitní zkoušky bude složena jen z didaktických testů. Tyto testy budou hodnoceny pouze splnil/nesplnil. Níže jsme pro Vás připravili dva dokumnety, které ukazují nové schéma maturitní zkoušky.

 

Přihláška k nepovinné ústní zkoušce z českého jazyka a cizího jazyka - nové březen 2021

Termíny a další změny od března 2021 nové březen 2021

Metodický materiál k maturitě nové březen 2021

Schéma pro čtyřletý a osmiletý obor

Schéma pro bilingvní obor

Maturitní komise

 

Obory vzdělání: 79-41-K/41 čtyřleté studium
  79-41-K/81 osmileté studium

Nabídka povinných a volitelných předmětů a důležité termíny pro školní rok 2020/2021 - dokument ke stažení oprava 29. 1. 2021

 

Obor vzdělání: 79-41-K/610 šestileté dvojjazyčné studium

Nabídka povinných a volitelných předmětů a důležité termíny pro školní rok 2020/2021 - dokument ke stažení oprava 29. 1. 2021

 

Informace k žádostem o nahrazení profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky pro rok 2020/2021

Informace ke stažení - oprava březen 2021

Pokud žáci k 30. 4. 2021 nebudou mít k dispozici certifikát, ale budou mít zkoušku hotovou včetně výsledku, lze předložit k žádosti potvrzení o výsledku zkoušky od organizace, která zkoušku pořádala. Certifikát samotný, jeho úředně ověřená kopie nebo jiný doklad organizátora s výsledkem lze dodat nejpozději 5 dnů před samotnou zkouškou.

Nahradit certifikátem lze nově i přesunutou ústní zkoušku a písemnou práci společné zkoušky, ze které se stala povinná profilová jazyková zkouška. Pokud tuto část nahradíte, tak skládáte ve společné části pouze didaktický test.

 

Tiskopis žádosti o nahrazení profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky 

Žádost ke stažení (docx) 2020/2021

Žádost ke stažení (pdf) 2020/2021

 

Seznam jazykových zkoušek, kterými lze nahradit profilovou zkoušku z cizího jazyka (pro naší školu platí pro jazyk anglický, francouzský, španělský a německý)

Seznam ke stažení 2020/2021

 

Hodnocení profilových zkoušel - bilingvní studium

Hodnocení 6.A

Hodnocení profilových zkoušel - ostatní obory

Hodnocení 4. B, 4. C, V8. G