Domů
Menu

Literární soutěže

Každoročně se zájemci z řad studentů účastní nejrůznějších literárních soutěží. Zpravidla nejsou vypisovámy přímo školou, ale vyučující českého jazyka vždy zadání soutěží zprostředkují. Nabídka je tak pestrá, že se mohou realizovat jak nejmladší žáci nižšího stupně gymnázia, tak maturanti. I v této oblasti činnosti jsou naši studenti nezřídka oceňováni.