Domů
Menu

Společná část

Jednotné zkušební schéma - jaro 2019

Dokument s datumy a časy společné části maturitní zkoušky

Přílohy k zkušebnímu schématu

 

Seznam četby ke společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury ve školním roce 2018/2019 pro třídy 4.B, 4.C, 6.A, V8.G

Seznam ke stažení

Na základě tohoto seznamu si žák vybere 20 děl. Tento seznam literárních děl určí seznam zadání, z něhož bude žák losovat zadání své ústní zkoušky - vlastní seznam odevzdá nejpozději ve čtvrtek 28. března vyučujícím českého jazyka.

 

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh pro ústní zkoušku společné části maturitní zkoušky

Anglický jazyk