Domů
Menu

Hanzovní města

Ilustrační foto - cestovní kancelář JH Travel
Fotogalerie1

Hamburk – Brémy – Lübeck – Rostock

Předmětová komise německého jazyka by Vás ráda pozvala na poznávací zájezd na sever Německa, který se uskuteční v rámci projektových dnů v závěru školního roku od 17. do 21. června 2019.

Při našem putování poznáme města mocného obchodního spolku – Hanzy. Spolku, který ovlivnil dějiny celého Pobaltí a zanechal odkaz v podobě mnoha obdivuhodných památek.

Předběžný program
1. den
Odjezd v pozdních večerních hodinách.
2. den
Naše poznávání začneme v Brémách, hanzovním městě starém 1200 let. Prohlédneme si historické jádro – náměstí Marktplatz s cechovními domy, Starou radnici, dóm sv. Petra i sochu Rolanda, chráněnou UNESCEM. Odpoledne přejedeme k modernímu přístavu Bremerhaven, jenž uchovává odkaz německého námořnictví. V rozsáhlém Námořním muzeu nalezneme středověké galéry i moderní plavidla či ponorku.
3. den
Čeká nás "Brána do světa", hrdá kráska severu – Hamburk. Přeneseme se do časů, kdy město žilo výnosným zámořským obchodem, který připomínají typické kupecké domy např. v ulici Cremon. Prohlédneme si kostel sv. Michala i hamburskou burzu a promenádou Jungfernstieg se dostaneme až k Altersee – obrovskému jezeru v centru, ráji jachtařů. Odpoledne se projdeme tunelem pod Labem na ostrov Steinwerder, kde zhlédneme labské panorama, a den zakončíme pro návštěvníka povinnou okružní plavbou po přístavu.
4. den
Po snídani přejedeme do bývalého centra Hanzy – Lübecku. Toto město obklopené vodou bylo významným obchodním střediskem a konaly se zde hanzovní sněmy. Nejdůležitějšími stavbami je komplex radnice, Koberg – zcela dochovaná čtvrť z konce 13. stol. a Holštýnská brána. Celé centrum je chráněno UNESCEM. Poté přejedeme za přístavní romantikou do Rostocku. Zde jsou typické rudě zářivé budovy z pálených cihel z dob největší slávy města. Za zmínku stojí i tři mohutné městské kostely spolu s gotickou radnicí či zbytky původního opevnění. Po prohlídce odjezd zpět do ČR.
5. den
Návrat v dopoledních hodinách.


Cena: cca 5 000,- Kč + 20-30 € vstupné

Cena 5 000,- Kč zahrnuje:
• doprava bus
• průvodce
• technický doprovod
• 2x ubytování se snídaní
• informační materiály

 

 

 

Ilustrační foto - cestovní kancelář JH Travel
Fotogalerie1