Radnice

Táborská radnice se řadí k nejvýznamnějším památkám pozdní gotiky v českých městech. S jejím budováním se začalo pravděpodobně v prvních letech 16. století, kdy městská rada nechala strhnout tři domy na západní frontě náměstí. Uvolnil se tak dostatečný prostor pro vybudování monumentální radniční budovy.

Husitské muzeum

Gotický radniční sál je druhý největší svého druhu v zemi. Nejvýznamnější památkou je zde kamenný znak města s postavičkami Jana Žižky a Jana Husa.

Kotnov

Kotnov je jediná zachovalá věž táborského hradu, který založil Přemysl Otakar II. na ochranu města Hradiště jako městský hrad. Stojí vedle pozdně gotické Bechyňské brány. Má kruhový půdorys. Pojmenována je podle rytíře Kotena, toto jméno použil Václav Hájek z Libočan

Střelnice

Prostory Střelnice už od svého vzniku v 19. století fungovaly jako místo pro kulturní a společenský život táborských měšťanů. Dnes i tento kulturní význam zůstává a budova je nadále dobře vybavena pro akce podobných rázů.

Divadlo

Divadlo Oskara Nedbala v Táboře je originální architektonický komplex z 1887. Tvůrci si vzali jako vzor stavbu Národního divadla v Praze. To je doloženo interiérovým designem, dekoracemi nebo nápisem "Tábor sobě".

Jordán

Přes fakt, že jste zde možná omylem, tato stránka je věnována Jordánu. Táborská vodní nádrž nazvaná Jordán je nejstarší čekou vodní nádrží. Vznikl již v roce 1492 přehrazením Košínského potoku. Na Košínském potoce se spolu s Jordánem necházejí ještě 2 další nádrže, a to Košín I. a Malý Jordán...

Děkanský kostel

Celý název kostela zní: Děkanský kostel Proměnění Páně na hoře Tábor. Nachází se tedy na "hoře Tábor", konkrétně na Žižkově náměstí. Chrám je dlouhý 46m a široký 26m. Ze 77,8 m vysoké věže je výborný výhled na celý Tábor i okolí...

Pivovar

Pivovarské sklepy se nacházejí v areálu zaniklého středověkého hradu Kotnova, který od konce 15. století přestal plnit svoji obrannou úlohu. V roce 1437 zde byli první zmínky o vaření piva. Od roku 1612 byly prostory hradu užívány pro potřeby městského pivovaru.

Kostel sv. Jakuba

Kostel sv. Filipa a Jakuba v Táboře je nejstarší sakrální stavbou města Tábora. Je to původně kaple u hradu Kotnova, která je poprvé připomínána roku 1388. Kaple, pobořená za husitských válek, měla být znovu postavena 1470.

Poutní areál Klokoty

Na vršku nad zákrutem řeky Lužnice se nachází impozantní stavba poutního chrámu v Klokotech. Dnešní poutní areál s kostelem Nanebevzetí Panny Marie stojí na místě staršího farního kostela s tvrzí Vítka Vítkovce z počátku 13. století.

Židovská synagoga

V roce 1880 se v Táboře hlásilo k židovské víře 495 osob, což bylo nejvíce za celou historii Tábora. Proto se ve městě v letech 1883-1885 začala budovat židovská synagoga. Do té doby využívali dům č. 282 na Tržním náměstí.

Vodárenská věž

Vodárenská věž se nachází na severním konci Žižkovy ulice v Táboře, v místě kde začíná Tržní náměstí, dříve nazývané „Velký šanc" 32 m nad hladinou Jordánu. Renesanční věž je zdobená obloučkovými štíty a sgrafitem...

Pomník Jana Žižky

Na Tábor Žižka přišel po svém prvním slavném vátězství, kdy začaly vznikat náměstí, ulice, základy hradeb a domy prvních městských obyvatel.