Domů
Menu

Založme republiku!

Založme republiku! byl jednodenní projekt, který se uskutečnil v pátek 26. 10. 2018 při příležitosti oslav 100. výročí založení Československé republiky. Jednalo se o hru, při které se každá třída, rozdělená na pět týmů, snažila splnit co nejvíce úkolů a získat tak všechny díly mapy Československé republiky.

A jaké úkoly studenti plnili? To si můžete sami vyzkoušet. Některé z úkolů byly určeny jen pro určitou kategorii, jiné byly pro všechny stejné. Správné řešení najdete vždy na konci úkolu.

Samostatnými úkoly pak byla tvorba třídní vlajky a kompozice třídní hymny. Výsledky celodenního tvůrčího snažení pak studenti představili odborné porotě sestávající z vedení školy a sekretariátu v tělocvičně školy. A bylo se na co dívat!

Předmět / třída prima, sekunda tercie, kvarta
1.A, 2.A
kvinta, sexta
1.B, 1.C, 2.B, 2.C
3.A, 4.A
septima, oktáva
3.B, 3.C, 4.B, 4.C
5.A, 6.A
Anglický jazyk všechny třídy
Biologie prima, sekunda tercie, kvarta
1.A, 2.A
vyšší gymnázium
Český jazyk nižší gymnázium 1. varianta
2. varianta
1. varianta
2. varianta
3. varianta
Dějepis nižší gymnázium    
Francouzský jazyk   1.A, 2.A    
Informatika všechny třídy  
Matematika     1. a 2. ročník  
Německý jazyk   tercie, kvarta 1. a 2. ročník 3. a 4. ročník
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
Fotogalerie84