Domů
Menu

Jazykové kurzy na gymnáziu 2020/2021

7. 9. 2020 / Novinky / Petr Nývlt

Přihlašování na jazykové kurzy pro veřejnost.

Vyhlašujeme jazykové kurzy francouzštiny, angličtiny, němčiny a španělštiny.

 

  1. Angličtina (pro mírně pokročilé), lektorka: PhDr. Petra Nagyová, úterý 16:15 – 17:45 (Kurz je pokračující, ale mohou se dohlásit i noví zájemci.)
  2. Angličtina (začátečníci po prvním roce studia), lektorka: Mgr. Stanislava Tomková, pondělí 16:30 – 18:00 (Kurz navazuje na loňský kurz, ale mohou se dohlásit i noví zájemci o začátečnickou angličtinu.)
  3. Německý jazyk (začátečníci), lektorka: Mgr. Ivana Tlustá, úterý 16:00 - 17:30  
  4. Španělština (pokročilí - navazující kurz - 3 roky studia), lektorka: Mgr. Eva Kotrčková, pondělí 17:30 - 19:00
  5. Španělština (mírně pokročilí - navazující kurz - 2 roky studia, 8 lekcí učebnice Aventura 1), lektorka: Mgr. Eva Kotrčková, čtvrtek 17:00 - 18:30
  6. Španělština (úplní začátečníci) - lektorka: Tereza Kaczorová, 16:00 - 17:30 dle domluvy nové skupiny s lektorkou
  7. Francouzština (kurz pro úplné začátečníky) - pondělí 17:00 – 18:30
  8. Francouzština (kurz pro mírně pokročilé, navazující kurz ze školního roku 2019/2020) -  pondělí 17:00 – 18:30
  9. Francouzština pro děti - pondělí 17:00 – 18:30

        lektorky fr. kurzů: Mgr. Magda Lenochová, Mgr. Jitka Pazderová, Mgr. Anna Frommová

 

        Přihlášky na kurzy zde do 20. 9. 2020

 

Pokud není přesně daný den kurzu, proběhne po zápisu domluva mezi lektorem a účastníky. Stejně tak se domluví na prvním setkání účastníků kurzu.

Každý otevřený kurz má 25 dvouhodinových lekcí (2 x 45 minut). Cena za kurz je při 10 účastnících 2000,- Kč (8 účastníků 2200,- Kč)

 

Další podrobnosti ke kurzům si řídí lektoři.

Termíny kurzů s přihlášenými zájemci domluví jednotlivé lektorky s využitím kontaktního emailu zájemců.

Platba na účet školy proběhne na základě přiděleného variabilního symbolu, který předá účastníkům kurzu lektor.