Domů
Menu
Facebook Gymnázium Tábor Instagram Gymnázium Tábor Youtube kanál Gymnázia Pierra de Coubertina Padlet GPdC – prezentace studentských prací a úkolů zejména z distanční výuky

První komunitně osvětové setkání

20. 2. 2020 / Novinky / Eva Kotrčková

Ve středu 12. února 2020 se v žákovské knihovně naší školy uskutečnilo první komunitně osvětové setkání pro rodiče a širší veřejnost na téma Školní poradenské pracoviště a pedagogicko-psychologická poradna.

Sérii komunitně osvětových setkání pořádá naše škola v rámci projektu Šablony GPdC 2020 – 2021. Jsme rádi, že pozvání na první setkání přijaly vedoucí pedagogicko-psychologické poradny v Táboře, psycholožka Mgr. Martina Králová a speciální pedagožka PPP v Táboře, Mgr. Radka Cidlíková. Představili se také pracovníci školního poradenského pracoviště: školní psycholožka Mgr. Eliška Rejlková, metodik prevence rizikového chování, Mgr. Michal Kramář a výchovná poradkyně, Mgr. Eva Kotrčková. Účastnice setkání tak měly možnost zjistit tzv. z první ruky, jak funguje komunikace v trojúhelníku rodiče – škola – pedagogicko psychologická poradna, dozvěděly se, za jakých okolností  a na koho se mohou obrátit, když to potřebují, a zbyl i dostatečný prostor na sdílení zkušeností a zodpovězení otázek. Děkujeme všem za milou účast.