Domů
Menu

Českobudějovická biologická mise

5. 4. 2019 / Novinky / Pavla Trčková

V pátek 5. 4. se vypravila čtveřice studentů našeho gymnázia do Českých Budějovic plnit každý své "biologické poslání". 

Cílem dvou studentů (Veronika Boháčová V5.G a Vojta Vrtiška 2.B) byla účast na krajském kole biologické olympiády, které se konalo v prostorách katedry biologie Pedagogické faktulty Jihočeské Univerzity. 

Druhá dvojice (Žaneta Zemanová ze 2.B a Tomáš Douda z V6.G) zamířila na regionální pracoviště AOPK pro Jižní Čechy na domluvenou schůzku s cílem získat podklady pro splnění domácího úkolu na krajské kolo Ekologické olympiády středoškoláků. Úkol zní: Zpracovat návrh vyhlášení zvláště chráněného území. Návrh družstvo zpracovává pro mokrou louku v blízkosti obce Blatnice, kam naše škola jezdí již více než 20 let na ekologické kurzy. V této lokalitě se vyskytuje řada zvláště chráněných druhů rostlin a dle našeho názoru by si pozornost orgánů pro ochrany přírody a krajiny opravdu zasloužila. 

Na schůzce se nám věnoval pracovník AOPK Ing. Petr Šiška, který nám připravil řadu podkladů a studentům podrobně a srozumitelně vysvětlil, krok za krokem, co zpracování takového návrhu obnáší. 

Úplné zpracování návrhu představuje obrovský objem práce a mnohnásobně převyšuje zadání domácího úkolu na středoškolskou soutěž, ale rozhodli  jsme se, že se do akce pustíme nejen pro splnění domácího úkolu, ale pokusíme se jí v dalších letech dotáhnout a ve spolupráci s orgány ochrany přírody a krajiny dosáhnout vyhlášení této lokality jako zvláště chráněného území. 

 

Zda se nám to povede, to se teprve uvidí :-).

Panu ing. Petru Šiškovi i panu ing. Jiřímu Burešovi (ředitel regionálního pracoviště AOPK, který nám schůzku umožnil) velmi děkujeme za ochotu se s našimi studenty sejít a diskutovat s nimi. 

Pavla Trčková