Domů
Menu

Cesty za uměním

13. 9. 2018 / Novinky / Miroslava Kloboučníková

V letošním školním roce 2018/19 jsou pro studenty naplánovány hudebně-výtvarné akce. 

Studenti prvních a druhých ročníků čtyřletého studia a ročníků víceletých gymnázií se v tomto školním roce zúčastní mnoha hudebně-výtvarných akcí - edukačních koncertů v Rudolfinu, přehlídky designu Designblok 2018, výstavy kubismu v Domě U Černé Matky Boží a dalších výtvarně edukačních programů v prostorách Národní galerie a Alšovy jihočeské galerie. Více informací najdete na stránkách estetické výchovy