Domů
Menu

Učitelé "zpátky v lavicích"

30. 8. 2018 / Novinky / Pavla Trčková

Školní rok 2018/2019 začali pedagogové naší školy, včetně jejího vedení, tzv. "na opačné straně barikády" - ve třídách zasedli nikoli za katedru, ale do lavic. 

Část pedagogického sboru se školila na téma "Inkluze aneb práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami" v úterý 28. 8., druhá část zasedla do lavic ve čtvrtek 30. 8. Školení proběhlo v rámci projektu Šablony GPdC 2017 - 2019 CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006608.