Domů
Menu

Středověkem pěšky a na kole

2. 7. 2018 / Novinky / Lea Doudová

V průběhu projektových dnů se 20 žáků primy a sekundy vydalo „Středověkem pěšky a na kole“. Na děti čekala návštěva zřícenin Příběnic a Borotína a také výroba vlastního hradu.

První den jsme autobusem dojeli do Malšic a odtud už nás čekala pěší procházka přes hrad Příběnice zpátky do Tábora. Děti si cestou prohlédly zříceninu Příběnic. Při plnění úkolů v pracovním sešitě se seznámily s historií tohoto hradu a jeho majiteli -  jihočeským rodem Vítkovců, ale také s typy hradů, které se ve středověku stavěly. Při zpáteční cestě kolem řeky bylo ještě jedno odpočinkové zastavení věnováno dobývání a obraně hradů.

Druhý den jsme s dětmi vyrazili na kole do Borotína. Při prohlídce zříceniny hledaly děti řešení dalších úkolů v pracovním sešitě. Úkoly se týkaly historie hradu a také heraldiky. A pak už na ně čekaly rytířské dovednosti. Pod dohledem Richarda Pexy z agentury History Art, si mohly děti v prostorách zříceniny vyzkoušet střelbu z luku a kuše a také hod bojovou sekerou.

Poslední páteční den byl vyplněný výrobou papírových hradů. Někteří žáci stihli i výrobu vlastního erbu.