Domů
Menu
Facebook Gymnázium Tábor Instagram Gymnázium Tábor Youtube kanál Gymnázia Pierra de Coubertina Padlet GPdC – prezentace studentských prací a úkolů zejména z distanční výuky

Škola po 8. červnu pro žáky nematuritních ročníků

2. 6. 2020 / Akce

Opatřením Ministerstva zdravotnictví se umožňuje návrat žáků do školy i žákům nematuritních ročníků. Účelem návratu žáků do škol má být zejména:

 1. individuální konzultace
 2. provedení vyhodnocení a klasifikace vzdělávacího procesu
 3. třídnické hodiny
 4. socializační aktivity
 5. vyzvednutí osobních potřeb a věcí žáků ze skříněk
 6. odevzdání a převzetí učebnic
 7. předání vysvědčení

Každý žák vstupující do školy musí mít roušku (ve třídách se nenosí) a při své první návštěvě školy odevzdá čestné prohlášení učiteli, který konzultaci povede. Platí i pro žáky, kteří jdou jen odevzdat práci, vyzvednout vysvědčení...

Vzhledem k tomu, že harmonogram závěru školního roku je naplněn přijímacím řízením a profilovými a státními maturitami, bude  výuka a organizace školy probíhat dle níže uvedených pravidel.

 • Prioritní zůstává stále distanční výuka.
 • Konzultace a další výše uvedené činnosti budou možné vzhledem k přijímacím zkouškám nejdříve od 10. června.
 • Konzultace ve skupinách do počtu 15 žáků bude nabízet vyučující svým třídám podle svých aktuálních možností přes Bakaláře, nebo jiným dohodnutým způsobem, na který jsou třídy zvyklé.
 • Vyučující vyzve žáky, kteří mají nějaké nedořešené klasifikační podklady, k vykonání oprav, dopsání testů nebo zkoušení.
 • Pokud tomu nebudou bránit zdravotní důvody, doporučujeme do školy na výzvu pedagoga dojít.

 

Harmonogram závěru roku:

19. června pátek - uzávěr klasifikace třídy 5. A

23. června úterý - poslední den distanční výuky

24. června středa - uzavření klasifikace do 14:00

25. a 26. června (čtvrtek-pátek) - Třídní si pozvou děti do školy, třídu rozdělí na dvě skupiny. Každý den pozvou jednu skupinu. Děti si uklidí třídu, vyklidí skříňky a odevzdají učebnice a bude také prostor pro "třídní hodinu" na půlku. Desinfekce rukou bude probíhat ne ve třídách, ale na chodbách. Rozestup 2 metry, jinak rouška... nenastane-li změna opatřením MZdr.

29. června pondělí - Prostor pro vydání vysvědčení. Bude probíhat dle instrukcí třídních učitelů. Vysvědčení je možné rovněž vyzvednout kdykoliv během prázdnin v kanceláři školy nebo v září u třídních učitelů.

30. června úterý - ředitelské volno všech ročníků

 

Přehledné schéma konce školního roku 2019/2020

 

Klasifikace za druhé pololetí

Klasifikace za druhé pololetí se řídí vyhláškou MŠMT. Více informací na webu GPdC. Na rozdíl od maturitních ročníků se klasifikace ostatních ročníků řídí de facto stejnými pravidly jako normální klasifikace. Odlišností je pouze váha podkladů získaných v rámci celého pololetí. Pokud žákům budou chybět základní klasifikační podklady, nebudou hodnoceni a bude jim určeno náhradní hodnocení.