Domů
Menu

Dějiny na fotografii

21. 5. 2019 / Akce / Miroslav Velík

Seminář, který se bude konat 4. června na půdě GPdC seznámí učitele s aplikací HistoryLab.cz, která funguje jako digitální dílna pro práci s historickou fotografií. Účastníci kurzu si osvojí postupy, jak fotografie účinně využít a jak mohou dále využívat aplikaci HistoryLab.cz.

Předběžný program semináře:

8:30 - 9:00: Jak pracujeme s fotografiemi ve výuce? Reflexe vlastní pedagogické praxe a sdílení zkušeností.

9:00 - 10:00: Korejské děti v české škole (1953) - praktické cvičení s fotografií v HistoryLabu.cz.

10:00 - 10:15 Pauza na kávu

10:15 - 11:00: Jak pracovat s fotografiemi ve výuce? Seznámení s metodikou práce s fotkami ve výuce o minulosti.

11:00 - 11:30 Proměny obce Horní Vysoké - praktické cvičení s fotografií HistoryLabu.cz.

11:30 - 12:00: Napalm Girl - praktické cvičení s fotografií HistoryLabu.cz.

12:00 - 12:30 Pauza na občerstvení

12:30 - 13:00 Proč byli vysídleni? - praktické cvičení s fotografií HistoryLabu.cz.

13:00 - 13:30: Proč pracovat s fotografiemi ve výuce? Promýšlení vzdělávacích cílů, zkušenosti z testování HistoryLabu.cz, shrnutí závěrů ze semináře a diskuze.

Na seminář se můžete přihlásit na:
http://www.dejepis21.cz/dejiny-na-fotografii-historylab-prace-s-prameny-v-historickem-vzdelavani-2

Seminář je zdarma a je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j. 833/2019-2-182.