Domů
Menu

Otevřené dveře chemické laboratoře

12. 1. 2019 / Akce / Martina Sluková

V rámci dne otevřených dveří, který se konal 9. ledna, mohli zájemci o studium na naší škole nahlédnout do chemické laboratoře v jejím ostrém provozu.

Dopolední program byl zaměřen na jednotlivé laboratorní metody, které si mohli žáci základních škol sami vyzkoušet. Osvojili si tak základy titrace, jímání plynů a také pozorovali barevné změny roztoků. Odpoledne pak bylo věnováno demonstračním pokusům, které se během laboratorních prací běžně neprovádí. Příchozí se například mohli přesvědčit o tom, že kahan lze zapálit i bez použití zápalek, a že ne každý plamen musí nutně pálit. Dalším pokusem, který úzce souvisel s biologií, byla proměna dichromanu na roj chemických světlušek. Na památku si mohli zájemci odnést minci pozlacenou takzvaným zlatem alchymistů.     

Při dalším objevování školní budovy si návštěvníci mohli prohlédnout historické učební pomůcky a řadu dnes již raritních předmětů z přírodopisných a chemických sbírek ve vitrínkách v přízemí.

 

Autorem textu je Tomáš Smažík, V8. G

Fotografie dodali Tomáš Smažík a Jan Veselý, oba studenti V8. G.