Domů
Menu

Naše škola na přírodovědné soutěži Zlatý list

30. 5. 2018 / Akce / Martina Sluková

V krajském kole soutěže Zlatý list nesměla naše škola chybět. Na soutěž, která se konala ve Zlaté Koruně od pátku 25. do neděle 27. května, se vydalo šest žáků primy a deset žáků sekundy spolu s paní učitelkou Martinou Slukovou.

V pátek měli soutěžící jedinečnou možnost vyslechnout zajímavé přednášky o prvocích nebo konci světa. Samotná soutěž probíhala od sobotního rána, kdy nastupovala jednotlivá družstva na stezku. Soutěžící se vydali krásnou přírodou Blanského lesa, kde na dvanácti stanovištích plnili nelehké úkoly z okruhů, jako např. savců, ptáků, obojživelníků, ryb, mechorostů a kapraďorostů, lišejníků, hub a nechyběly ani otázky z geologie nebo ekologie. Součástí stezky bylo poznávání dvaceti bylin a dvaceti dřevin, kdy i s tímto úkolem si naše družstva věděla rady.

Po splnění celé stezky čekala na soutěžící obhajoba práce pro přírodu, v které měli za úkol ostatní soutěžící seznámit s celoročním úsilím celého družstva. Porota se shodla, že naše družstva měla velice prospěšnou práci pro přírodu, jako úklid a plnění krmelců pro lesní zvěř před zimou nebo úklid Holečkových Sadů v našem městě. 

V neděli soutěží navštívili klášter Zlatá Koruna, kde si mohli prohlédnou klášterní zahradu s botanickými skvosty, jako je moruše nebo lípa Kapucínka, dále si vyslechli něco z historie cisterciáckého kláštera.

 

I když naše družstva nevyhrála, přivezla si mnoho nových informací o přírodě a hlavně spoustu hezkých zážitků.