Domů
Menu

Výsledky přijímacího řízení

 

 

 

Pokud je uchazeč přijat na jinou školu, kde odevzdá/odevzdal zápisový lístek, prosíme, v zájmu dalších uchazečů, obratem oznamte, že uchazeč na GPdC Tábor nenastoupí. Oznámení, prosíme, zašlete na e-mail: skola@gymta.cz

Na této stránce budeme aktualizovat všechny informace o přijatých žácích. Jakmile bude možné uchazeče přijmout, bude patřičný odkaz aktualizovaný.

  • Přijatí uchazeči se o přijetí dozví na webu školy a ve vestibulu školy. Bude jejich povinností do 5 pracovních dnů od nejzazšího termínu zveřejnění výsledků PZ doručit zápisový lístek do školy. Termíny tedy bude 23. červen pro 4letý obor a 24. června pro 6letý a 8letý obor. Nedoručení zápisového lístku znamená nepřijetí na školu!
  • Nepřijatí uchazeči dostanou písemné rozhodnutí o nepřijetí. Zároveň budou vyzváni, aby se písemně vyjádřili (žádost) a to do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí, zda budou chtít býti přijati, pokud se uvolní místo (některý přijatý uchazeč si vybere jinou školu). Formálně to není nazváno odvoláním, ale bude to realizováno stejně. Lhůta pro donesení zápisového lístku po přijetí novým rozhodnutím je 10 dnů. (Rozhodující je u všech lhůt datum osobního doručení do školy nebo datum podání dopisu na poštu).
  • Proces přijetí vydáním nového rozhodnutí ("odvolání") je zdlouhavý. Po přijetí "na odvolání" musí přijatý uchazeč opět odevzdat zápisový lístek (může si jej vyzvednout na škole, kam již byl přijat). Lhůta na dodání zápisového lístku je v tomto případě je 10 dnů.
  • Pokud se otevírané třídy nenaplní, vypíšeme druhé kolo (srpen). Bude zveřejněno na webu školy. Zpravidla informujeme uchazeče i telefonicky. Ve druhém kole se již žádné zkoušky nedělají. K rozhodnutí o přijetí se použijí výsledky z prvního kola.