Domů
Menu

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky prvního kola přijímacího řízeníbudou zveřejněny nejpozději do 30. 4. 2020

Poslední pracovní den 29. 4. 2020 před zveřejněním seznamu přijatých uchazečů je vyhrazen pro případná nahlédnutí uchazečů a jejich zákonných zástupců do spisu před vydáním rozhodnutí.

Informace pro uchazeče, kteří podali odvolání.

Rozhodnutí o přijetí na odvolání je možné pouze v případě, kdy řádně přijatí uchazeči neodevzdají své zápisové lístky. Konečný termín pro odevzdání zápisového lístku je 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledkové listiny z 30. 4. 2019. Posledním dnem tedy bude čtvrtek 14. května. Až po tomto termínu bude možné přijímat uchazeče, kteří podali odvolání. Všem uchazečům, které přijmeme na odvolání nejprve telefonujeme a posléze zasíláme písemné rozhodnutí o přijetí. Nově přijatí uchazeči mají opět 10 pracovních dnů na přinesení zápisových lístků.

Pokud se některý z uchazečů písemně vzdá práva nastoupit dřív než uplyne lhůta pro odevzdání zápisového lístku, můžeme toto místo postoupit dalšímu v pořadí odvolaných uchazečů. Těchto případů je velice málo. Níže uvedený seznam přijatých postupně aktualizujeme.

Ilustrační příklad.

Na obor přijímáme 30 žáků. Po vyvěšení výsledků se čeká 10 dnů na přinesení zápisových lístků. Odvolají se žáci s pořadovým číslem na výsledkové listině 31 až 41 (tedy 11 žáků). Během 10ti denní lhůty se třetí den jeden přijatý žák vzdal písemně práva nastoupit. Místo tohoto přijatého žáka bylo postoupeno 31. žáku v pořadí. Na odvolání tedy čeká 10 žáků.

Uplynulo 10 dnů od zveřejnění výsledků a celkem 25 uchazečů přineslo do školy zápisový lístek. Je tedy 5 volných míst, které nabídneme uchazečům na 32. až 36. místě. Těchto 5 žáků bylo však přijato na odvolání i na jinou školu a rozmýšlí se opět až 10 pracovních dnů, zda přinesou zápisový lístek. Po deseti dnech 3 odvolaní žáci donesou zápisový lístek (dva se rozhodli nastoupit jinam). Uplynulo tedy od zveřejnění výsledků 20 pracovních dnů a my přijímáme další 3 žáky. Je přijato celkem 28 žáků a na vyřízení odvolání čeká ještě 5 uchazečů.

Dvě místa postoupíme žákům na 37. a 38. místě. Opět mají 10 pracovních dnů na přinesení zápisového lístku. Tito dva uchazeči po 10 dnech zápisový lístek nedonesou. Uplynulo tedy 30 dnů od zveřejnění výsledků. Je přijato 28 uchazečů a tři uchazeči čekají na vyřízení odvolání.

Po 30 dnech již nemůže ředitel školy postupovat výše uvedeným způsobem a odvolání se předává k zřizovateli (zajistí ředitel školy). V tomto případě většinou musí být odvolání úředně doplněno o konkrétní důvod odvolání (nestačí jen "odvolávám se proti rozhodnutí ředitele školy"). Tři poslední odvolání se po doplnění postoupí krajskému úřadu, který rozhodne o jejich odvolání.

 

1. kolo přijímacího řízení

Osmileté studium obor Gymnázium 79-41-K/81 pdf
Šestileté studium obor Dvojjazyčné gymnázium 79-43-K/61 pdf
Čtyřleté studium obor Gymnázium 79-41-K/41 pdf

Vážení rodiče,

pokud již nyní víte, že k nám na školu nenastoupíte, prosíme v zájmu nepřijatých uchazečů o rychlou zpětnou vazbu na e-mail: skola@gymta.cz. Oznámením této skutečnosti výrazně usnadníte situaci žákům, kteří zatím ke studiu přijati nebyli.
Rychlé odevzdání zápisového lístku výrazně urychlí proces přijímání uchazečů na odvolání.

Děkuji za pochopení RNDr. Petr Nývlt, PhD., ředitel školy

Výzva přijatým uchazečům ... pdf